Petr Bezouška

Autor je právník. Působí ve společnosti PRK Partners

Nadace a nadační fondy po faceliftu

Vedle korporací jsou druhým typem právnických osob fundace. Souhrnně tak označujeme právnické osoby, jejichž základem je majetek; nemají členy,...
30. 1. 2014 ▪ 3 min. čtení

Spolek není sprosté slovo

Spolek je tradiční právnickou osobou, která slouží různým účelům. V České republice existují desetitisíce spolků, ale doposud jsme jim říkali...
30. 1. 2014 ▪ 3 min. čtení

Na co letos nezapomenout

Vstoupili jsme do nové etapy právního vývoje. Našeho života se nyní týká mnoho nových zákonů, k nejvýznamnějším patří nový občanský zákoník a...
23. 1. 2014 ▪ 2 min. čtení

Kdo jedná za právnické osoby

Subjektem práv a povinností může být vedle člověka i právnická osoba. Je to umělý útvar, který vytvářejí lidé k naplnění různých účelů. Nový...
10. 12. 2013 ▪ 3 min. čtení

Náhrada škody na opotřebované věci

Škoda na věci může spočívat v rozličných skutečnostech. Nejčastěji jde o poškození, zničení, ztrátu či odcizení věci. Zničení věci spočívá nejen...
4. 12. 2013 ▪ 3 min. čtení

Co je to adhezní smlouva?

Adhezní smlouvy jsou smlouvy, u nichž nedochází mezi kontrahenty k vyjednávání, jsou založeny na principu „take it or leave“; často...
30. 9. 2013 ▪ 3 min. čtení

Spotřebitel vs. podnikatel

Zatímco ochrana slabší smluvní strany je ochranou obecnou, ochrana spotřebitele je konkrétním projevem ochrany slabší smluvní strany....
30. 9. 2013 ▪ 3 min. čtení

Jak zajistit svoji pohledávku

Nový občanský zákoník rozlišuje mezi zajištěním a utvrzením dluhu. Zajištění dluhu vede k hospodářskému zajištění dluhu, zatímco utvrzení dluhu...
9. 9. 2013 ▪ 4 min. čtení