Stanislav Balík

děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a bývalý ústavní soudce, šéfredaktor Balíkovy mozaiky
RSS

Něgušovo poselství

Osud Etiopského císařství a důsledky habešské války ve 30. letech by měly být varováním pro mezinárodní společenství i dnes.
12. 7. 2022 ▪ 7 min čtení

Romány pro válečné časy

Čtenáři Remarquových románů snáze nacházejí pro uprchlíky pochopení a empatii. Nitro duše dnešních běženců je podobné jako těch ve 30. a 40....
7. 6. 2022 ▪ 7 min čtení

Sovětsko‑ruská šablona vedení války

Příklady z historie ukazují, že Rusko k podmanění nových území používá obdobné nástroje. Poučit se lze z afghánských dějin.
10. 5. 2022 ▪ 6 min čtení

Pravidla pro poslance

Vychází dlouho očekávaný ucelený komentář k zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
12. 4. 2022 ▪ 6 min čtení

„Devadesátky“ na plzeňských právech

Nový právněhistorický předmět objasní proces transformace právního řádu z 90. let minulého století a umožní mezigeneračně předat historickou...
8. 2. 2022 ▪ 6 min čtení

Hlídka literární 2021

Předvánoční Balíkova mozaika je tradičně věnována přehledu zajímavých právních publikací, které letos vyšly. A může posloužit i jako inspirace...
7. 12. 2021 ▪ 6 min čtení

Listopadová procházka po Paříži

Francouzská metropole má právníkům co nabídnout i na podzim. Vedle otvírání beaujolais se zde tradičně zahajuje i soudní rok.
9. 11. 2021 ▪ 6 min čtení

Počátky advokátní samosprávy

Stavovská organizace advokátů vznikla před 172 lety. Zpočátku pro vstup do této profese platil numerus clausus a nové advokáty jmenoval ministr...
12. 10. 2021 ▪ 6 min čtení

Martin Fruwein byl 28. odsouzeným

Letos je tomu 400 let od kruté popravy sedmadvaceti vůdců českého stavovského povstání. Stoupenec Jednoty bratrské se do rukou kata už nedostal.
7. 9. 2021 ▪ 6 min čtení

Otázka jazyk(-ová)

Debata o přechylování ženských příjmení otevírá otázku, zda češtinu při té příležitosti neučinit více trendy a neotevřít ji zahraničním vlivům,...
13. 7. 2021 ▪ 7 min čtení

Výročí dvou polských ústav

Ve své době byla ústava z roku 1791 revolučním základním zákonem. V platnosti ale zůstala méně než 19 měsíců, když ji polský Sejm v roce 1793...
10. 6. 2021 ▪ 7 min čtení

Plzeňská Acta mapují právní dějiny

Jubilejní desátý sborník právních historiků připomíná důležitost výuky právních dějin na českých fakultách. Přináší osmnáct příspěvků od...
11. 5. 2021 ▪ 6 min čtení

Hlídka literární 2020

Tradičně před Vánoci přináší Balíkova mozaika Hlídku literární. Může být inspirací, pokud uvažujete o knize z právního prostředí jako o daru pod...
4. 12. 2020 ▪ 6 min čtení

Spolupráce mladých právníků je klíčová

V roce 2014 měla asociace celosvětově sdružující mladé advokáty výroční kongres v Praze. Pomáhala jej uspořádat i Eva Indruchová, která je její...
6. 11. 2020 ▪ 5 min čtení

Chorvatské proměny

Poprvé jsem letěl letadlem a část prázdnin trávil v cizí zemi v létě 1965. Turistů tu bylo málo a z kontaktů s místními vyzařovala slovanská...
4. 9. 2020 ▪ 7 min čtení

Když byli soudci na prázdninách

Přes půlstoletí se chod soudů v letních měsících omezoval jen na vyjmenované druhy sporů. V Rakousku platí soudní prázdniny dodnes.
3. 7. 2020 ▪ 6 min čtení

Studium práv ve válečných letech

Mimořádná opatření kvůli koronaviru s omezenými možnostmi studia nezažívají právnické fakulty poprvé. Také za války se podoba závěrečných...
7. 5. 2020 ▪ 7 min čtení

Boccacciovo poselství

Nynější epidemie nebezpečného viru nás uvrhla do situace, kterou jsme dosud nepoznali, tedy aspoň ne v tomto století. Inspiraci, jak ji...
3. 4. 2020 ▪ 7 min čtení