Kateřina Svobodová

Nový systém pro zdravotní ústavy

K zásadní inovaci přistoupil Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚO), když v uplynulých dnech zprovoznil nový ekonomicko-provozní systém...
8. 9. 2009 ▪ 2 min. čtení

Vyhodnocování bezpečnostních rizik

Společnost Aquasoft vyvinula systém evidence zboží, které vstupuje na území EU. Tento systém je jedním z nástrojů na zajištění bezpečnosti...
8. 9. 2009 ▪ 2 min. čtení