Jan Tomíšek

advokát, Rowan Legal
RSS

Portál Vema

Centralizace a implementace nových částí personálního IS Vema v Ostravě je ukázkou úspěšně zvládnutého projektu v oblasti státní správy.
1. 6. 2011

Portál Vema

Centralizace a implementace nových částí personálního IS Vema v Ostravě je ukázkou úspěšně zvládnutého projektu v oblasti státní správy.
30. 5. 2011