Štěpán Chalupa

předseda Komory obnovitelných zdrojů energie