Eva Suchomelová

RSS

Kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců

Firmy investují čím dál tím více financí do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, aby si tak zajistily bezkonkurenční postavení na trhu. Česká...
17. 8. 2016 ▪ 9 min. čtení

Svoboda učení

Umí tradiční škola žáky ještě zaujmout? Reaguje vzdělávací systém pružně na rychle se měnící požadavky digitálního věku? Neomezuje dětskou...
27. 4. 2016 ▪ 9 min. čtení