Milan Kratina

výkonný ředitel investiční skupiny Accolade
RSS