Jan Mareš

Fakulta podnikohospodářská VŠE
Jan Mareš

VŠE o... blogu a podnikání

Firemní blog je komunikační nástroj, který může podniku přivést nové zákazníky s výrazně nižšími náklady než reklama. Cílem blogu je průběžně...
11. 2. 2021 ▪ 3 min. čtení
Jan Mareš

VŠE o... SSL certifikátech na webu

Před spuštěním jakékoli webové stránky či aplikace je třeba zvážit mnoho detailů, z nichž některé jsou vnímány jako méně důležité. Jde například...
14. 11. 2019 ▪ 3 min. čtení
Jan Mareš

VŠE o... síti kontaktů a podnikání

Budování sítě kontaktů paří mezi klíčové aktivity při rozjezdu podnikání a utváří takzvaný společenský kapitál podnikatele. Toho si byl velmi...
12. 9. 2019 ▪ 3 min. čtení
Jan Mareš

VŠE o... významu značky při startu

Význam značky lidé znali už od pravěku, kdy mezi sebou komunikovali skrze malby v jeskyních. Symboly také bývaly komunikačním nástrojem církve....
7. 11. 2019 ▪ 2 min. čtení
Jan Mareš

VŠE o... marketingu e-shopů

V Evropě patří Česko mezi země s největším počtem e­-shopů na jednoho obyvatele. Existuje tu přes 40 tisíc aktivních e­-shopů a do budoucna se...
16. 5. 2019 ▪ 3 min. čtení