Ondřej Charvát

redaktor

V ekonomickém týmu redakce Hospodářských novin píše hlavně o dění v českém a světovém automotive, dopravě a logistice. Vystudoval žurnalistiku & mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově získal titul PhDr. v oboru historie.