Jan Kaczor

odborník Scio na školské právo a učitel společenských věd