Pavla Hubálková

vědecká redaktorka působící na Univerzitě Karlově