Steve Kashkett

Anglo-American University v Praze, působil jako americký diplomat, v letech 2013-2016 chargé d'affaires v ČR
RSS