Jiří Kraft

působí na Katedře ekonomie při Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci