Téma: Nasdaq

Petr Zajíc

Rostou, nebo nerostou?

Ne, nechci se pouštět do komentáře ohledně houbařské sezony, spíše se zamyslet nad situací na akciových trzích. Těm se totiž na rozdíl od roku...
14. 6. 2023 ▪ 2 min. čtení
Nasdaq

ilustrace Nasdaq

Akciový trh Nasdaq je největším ryze elektronickým trhem akcií na světě s více než 3900 kótovanými společnostmi z 39 zemí celého světa. Na tomto trhu lze obchodovat akcie, opce a futures kontrakty.

Jde o počítačovou a telefonní síť, která spojuje jednotlivé finanční instituce. Systém spojuje více než 500 světových makléřských firem.

Založen byl v roce 1971 poté, co makléři neformálně obchodovali přes telefon. Na tomto základě pak byla síť formalizována a vybavena počítačem. Název Nasdaq pochází ze zkratky Automatického kotačního systému Národní asociace obchodníků s cennými papíry (National Association of Securities Dealers Automated Quotes system - NASDAQ).

Nasdaq má dva segmenty - Nasdaq National Market a Nasdaq SmallCap. Rozdíl mezi nimi spočívá v kritériích, které musí společnosti na nich registrované splňovat, ať už jde o minimální výši základního jmění, tržeb a zisku, minimální počet vydaných akcií či minimální počet akcionářů.

Na obou trzích je v úhrnu registrováno přes 5000 společností.

Index Nasdaq Composite

Reprezentativním indexem je Nasdaq Composite, který zahrnuje akcie všech obchodovaných společností. Pro svůj široký záběr (přes 3000 společností) na největším akciovém trhu světa se stal index Nasdaq Composite nejsledovanějším akciovým indexem vůbec.

Za jeho přednost je považován velký počet akcií, jako nevýhoda je mu pak vyčítána vyšší závislost na technologickém sektoru. Přesto představuje tento index více než jen vzorek technologického odvětví.

Nasdaq Composite je vážený index, kde je vahou jednotlivých komponentů jejich tržní kapitalizace (součin kurzu akcie a celkového počtu vydaných akcií). To v praxi znamená, že daný titul ovlivní vývoj celého tohoto indexu jen takovou vahou, jakou má v celkové tržní kapitalizaci trhu Nasdaq.

Kromě Nasdaq Composite reprezentuje tento trh také index Nasdaq 100, který zahrnuje stovku nejvíce obchodovaných firem.