Konkurz neboli úpadkové řízení je způsob, jakým lze řešit insolvenci dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Jedná se o soudní řízení, ve kterém je zpeněžen majetek dlužníka a následně rozdělen mezi věřitele.

Insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkurzu pouze tehdy, když nelze insolvenci řešit reorganizací nebo oddlužením. Při řešení formou konkurzu neuspokojené pohledávky věřitelů nezanikají.

Prohlášením konkurzu může s majetkem nakládat pouze správce konkurzní podstaty (insolvenční správce), přičemž tu tvoří veškerý majetek dlužníka.

Po prohlášení konkurzu mohou věřitelé své pohledávky uplatnit pouze v probíhajícím insolvenčním řízení (je vyloučena možnost např. podání žaloby), veškeré nesplatné pohledávky dlužníka jsou považovány za splatné a není ukončen případný provoz dlužníkova podniku.

Hlavním úkolem správce je zpeněžit veškerý majetek dlužníka (dražbou, prodejem) a předložit insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení (jaké částky mají být věřitelům vyplaceny).

Insolvence - ilustrační foto

Vítkovice Heavy Machinery čeká prodej

Ostravská firma Vítkovice Heavy Machinery (VHM), kterou soud v létě poslal do konkurzu, jde do prodeje. Ve výběrovém řízení se prodávají obří...
3. 12. 2020 ▪ 1 min. čtení