Téma: Zákon o obchodních korporacích

Neustálená judikatura

Ústavní soud nedávno zpochybnil dosavadní rozhodovací praxi obecných soudů v otázce tzv. souběhu funkcí. Tedy případů, kdy jedna osoba vykonává...
6. 10. 2016 ▪ 2 min. čtení