Téma: Rating

Lukáš Kovanda

Rozvrat si rozvracet nedáme

České veřejné finance nejsou a ani v jakkoli dohledné době nebudou v rozvratu. To není úryvek z vládního propagačního materiálu, nýbrž verdikt...
1. 7. 2021 ▪ 2 min. čtení
Rating

Ilustrace: Credit Score

Rating je hodnocení subjektu, resp. ohodnocení pravděpodobnosti, že subjekt bude schopen včas dostát svým závazkům. Tedy v případě emitenta cenných papírů, zda bude schopen v plném rozsahu splácet úroky i umořovací splátky kapitálu jím vydaných cenných papírů.

Nejčastěji se pod ním rozumí úvěrový rating, tedy jak moc je firma nebo například stát v budoucnu schopen splácet půjčené peníze. Rating může mít kdokoliv, stačí, když si zadá jeho vypracování, teoreticky tedy i domácnost. Většinou se ale sestavuje právě pro velké společnosti, především banky či pojišťovny, a státy.

Rating subjektů stanovují nezávislé ratingové agentury, ve světě jsou tři nejznámější: Moody´s, Standard & Poor´s a Fitch. Všechny mají kořeny v počátku 20. století.

Každý subjekt dostane od agentury hodnocení podle stupnice. Ta je u agentur velmi podobná, většinou se značí písmeny. Ratingy začínající písmenem A značí dobrou investiční pozici, ratingy začínající písmenem B spekulativní pozici, subjekty s ratingy s C jsou vysoce rizikové.

Kam dále? Co také znamená...

Ratingové agentury
Agentury, jejichž služby spočívají v analýze podniků a v informacích o jejich bonitě....

Bankrot
Bankrot je právem definovaná neschopnost dlužníka platit své dluhy věřitelům....

Moody's
Jde o další společnost patřící do velké trojky ratingových agentur....

Fitch
Nejmenší ze tří hlavních ratingových agentur....