Eva Kislingerová

Je třeba najít novou strategii

Podniková sféra oslabená nynější krizí a hlubokým propadem v oblasti výroby i finančních příjmů se musí urychleně připravovat na další krizové...
26. 10. 2010 ▪ 3 min. čtení

Eva Kislingerová: Růst? Zatím opravdu nikoliv

Nyní žijeme ve znamení několika ekonomických informací, které nám umožňují nahlédnout do tajů vývoje tohoto roku v národním hospodářství. První...
15. 2. 2010 ▪ 3 min. čtení

Nad krizí bádají i vědci

Finanční krizi se týdeník Ekonom věnuje od jejího vypuknutí, naposledy hlavním tématem v čísle 41/2008 a analýzami v čísle 42/2008. Hloubku a...
23. 10. 2008 ▪ 2 min. čtení

Vytěsnění malých akcionářů

Dnem 1. 7. 2005 vstoupila platnost novela zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, která v § 183i a násl. nově upravuje právo hlavního...
7. 12. 2005 ▪ 11 min. čtení