Facebook.com - LFŠ Uherské Hradiště, Tomáš Hejzlar