Petr Košárek – archiv Českého egyptologického ústavu FFUK