Václav Lavička

redaktor

Sleduje hlavně dění v nadnárodních korporacích. Maturoval v Plzni z podnikové ekonomiky, následovalo pětileté studium na Vysoké škole finančně ekonomické v Petrohradě. Poté pracoval 11 let v obdeníku Svět hospodářství vydávaném ČTK a ve skupině jejích odborných bulletinů. Do HN nastoupil v lednu 1990, vedl oddělení světové ekonomiky. Pak působil 6 let v ekonomické rubrice MF Dnes, necelé dva roky byl zástupcem šéfredaktora týdeníku Euro. Do HN se vrátil v dubnu roku 2002. Jeho koníčkem a také velkým pomocníkem v práci je těsnopis, ze kterého složil státní komorní zkoušku.