Druhou reklamní kampaň zaměřenou na polské turisty se v průběhu května chystá v polských médiích spustit státní agentura pro podporu cestovního ruchu CzechTourism. Rozpočet kampaně, financované ze strukturálních fondů Evropské unie (Společný regionální operační program), činí 26 mil. Kč. Potenciální polští turisté, kteří doposud přes ČR převážně jen projížděli za svými cestami k moři a do Alp, budou oslovováni prostřednictvím třicetisekundového televizního spotu, tištěné inzerce a venkovních citylightů. Kampaň láká Poláky, kteří doposud přes ČR převážně jen projížděli k moři a do Alp, aby se na našem území zdrželi delší čas.


Třicetisekundový televizní spot v režii Vladimíra Michálka, tiskové inzeráty a venkovní city lighty se sloganem "Zastavte se u nás!" připravila stejně jako předcházející kampaně CzechTourismu agentura McCann-Erickson. Tištěná inzerce (imageové fotografie se sloganem) se objeví v populárních týdenících a přílohách nejčtenějších polských periodik. (Tele magazyn, Tele tydzie, Gazeta Wyborcza a Newsweek Polska). Citylighty budou umístěny na zastávkách městské hromadné dopravy, nádražích, v supermarketech a na frekventovaných veřejných prostranstvích ve Varšavě, Lodži, Gdaňsku, Gdyni, Sopotech, Katovicích a dalších městech Horního Slezska.


Výběrové řízení na návrh a realizaci nákupu mediální plochy vyhrála ostravská Pronetmedia. Souběžně s reklamou v Polsku proběhne stejně zaměřená kampaň také v Rakousku. Obě jsou prvními výraznějšími reklamními akcemi, jež připravil tým nového ředitele CzechTourismu Rostislava Vondrušky.