Projekt Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce má žáky druhého stupně základních škol přilákat ke knížkám. Děti ze zapojených škol dostaly do školní knihovny nové tituly, sestavují knižní hitparádu nebo porovnávají knižní předlohy s divadelními adaptacemi.

"Projekt odstartoval výzkum, který před třemi lety ukázal, že zájem dětí o čtení knih formuje hlavně rodinné prostředí," řekla manažerka projektu Eva Holečková. Myslí si, že když budou mít školy vhodné podmínky, dokážou na žáky působit podobně jako rodina. Snaží se proto zatraktivnit výuku literatury a českého jazyka na čtyřech pražských školách, které představují různé typy podle velikosti a zaměření, zapojeny i jsou i dvě školy, které se snaží integrovat děti se specifickými poruchami učení.

Děti na počátku absolvovaly sociologické a vědomostní testy. Výuku mají zpestřenou o návštěvu divadel a kin, kde sledují zpracování knihy, kterou před tím přečetly a pak sdělují své dojmy. Pořádají také autorská čtení svých vlastních básní a povídek a vydávají sborníky, vyrábějí literární plakáty nebo putují po stopách autorů. Na konci je čekají nové testy, které zhodnotí, jak se projekt odrazil na jejich schopnostech a vědomostech.

Pilotní projekt společnosti Gabal analysis and consulting je zaměřen na žáky 6. a 7. ročníků, financován je z Evropského sociálního fondu, ze státního a pražského rozpočtu.