Ač již začalo nové programovací období, má i nadále smysl monitorovat využívání prostředků, které měla ČR k dispozici v letech 2004-2006. O postupu dobře vypovídá údaj o finančním objemu, který představují smlouvy uzavřené se žadateli. Tato částka představovala za všechny OP a JPD ke konci ledna 2007 44,1 mld. Kč, tedy zhruba 98,4 % souhrnné alokace let 2004-2006. Situace v jednotlivých programech se samozřejmě liší. Kompletně byla k 31. 1. t.r. smlouvami pokryta celková alokace u SROP, OPRLZ a OPRVMZ.

Pokud jde o vlastní čerpání, i letos bude sledováno ze zorného úhlu splnění pravidla N+2. Celkem za všechny OP byly k 31. 1. 2007 předloženy faktury za 16,77 mld. Kč. Znamená to meziměsíční nárůst uskutečněných výdajů o více než 1,3 mld. Kč. Na účty příjemců bylo proplaceno téměř 11,7 mld. Kč.

Ke konci ledna 2007 byly z hlediska čerpání alokace 2005 (bez započítání zálohy) nejúspěšněší OPI (58 %), OP Zemědělství - fond EAGGF (37 %), SROP (ERDF) a OPPP (21 %, resp. 14 %).

(mmr)

DV0703_05.gif
Související