Praha vyhlašuje na rok 2008 čtyři tématické okruhy v rámci celoměstských programů podpory vzdělávání, které schválili pražští radní.

"Každoročně nejvyšší zájem je o program spolupráce vysokých škol s vědeckými a výzkumnými organizacemi v oblasti managementu pedagogických a výchovných pracovníků. Počty žadatelů se neustále zvyšují a některé projekty pokračují. Jsem ráda, že granty pomáhají i z hlediska zdůraznění role Prahy jako centra vzdělanosti," řekla radní hl. m. Prahy Marie Kousalíková.

První grantový program chce podpořit rozvoj vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi především v oblasti vzdělávání managementu pedagogických a výchovných pracovníků škol a školských zařízení v Praze. Jeho cílem je zjištění a zajištění vzdělávacích potřeb managementu v oblasti zvyšování kvalifikace a vzdělávání v oblasti pedagogických věd.

Druhý okruh grantových témat směřuje na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů a je určen k vyhledávání a podpoře nových forem a metod výuky nadaných jedinců na pražských školách.

Třetí program na podporu rozvoje škol zřizovaných hlavním městem Prahou se zaměřuje na podporu práce v uplatňování nových forem výuky, zavádění inovačních procesů a nových technologií ve školách včetně posílení zájmu žáků o přípravu na povolání ve vybraných oborech s výučním listem.

Čtvrtý program je orientován na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.