jaromir_dusek_48x48.jpgJaromír Dušek je členem dozorčí rady ČD. Nedávno byl odvolán z čela Odborového svazu železničářů, ve kterém působil od roku 1994. Do obecnějšího povědomí vešel v roce 1995, kdy pod hrozbou stávky na dráze donutil vládu Václava Klause k zastavení transformace Českých drah. V únoru 1997 už svou hrozbu splnil a vlaky na celých pět dnů zastavil. V Jaroměři vlastní malou vodní elektrárnu.

(Z technických důvodů se mohou vaše dotazy zobrazovat se zpožděním. Děkujeme za pochopení.)

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Otakar
Pěkný den Pane Dušek. Odbory mají na "starost" vyjednavání mzdy se zaměstnavetelem ,případně organizovat odpor k hromadnému propouštění z práce.Jak se může stát,že v České republice se odbory svévolně=socialisticky pasovaly do role vytváření politiky státu??Případně si zvolit do čela vůdce Štěcha ,který za minulého režimu byl slušně řečeno PRÁSKAČ???? Děkuji předem za vysvětlení.
Nepřu se o hlavní náplň odborů v oblasti pracovně-právní, ale mimo to v celém světě odbory významně ovlivňují politiku jednotlivých států, dokonce i globální ekonomiku. Není tajemstvím, že příchod Clintona do čela USA zorganizovaly odborové organizace a financovaly tuto kampaň. U nás by žádná změna politické situace v roce 1990 bez odborů nebyla.
Jaromír Dušek
gro
Co je podle vás hlavním úkolem odborů? Patří do jejich kompetence politika? Legislativa? Je podle vás v pořádku, když se odboráři vyjadřují ke znění zákona či dokonce vyhrožují stávkou?
Odpověď na tuto otázku jsme dali v předchozí otázce.
Jaromír Dušek
libereczaaq
Zdravím, Taky si myslíte, že by odbory měly být zrušeny a státem přímo zakázány? Jsou to zbytečné náklady a žádná viditelná práce za nimi taky není.. (nejen u ČD)
Jsme členy EU, kde postavení odborů vůči Evropské komisi a Evropskému parlamentu je velmi významné. O zákazu odborů možná snil Sadám Husajn nebo čínští komunisté. Náklady to stojí pouze členy těchto organizací a výstupem jejich práce je kupní síla v celém vyspělém světě, tedy i u nás, a samozřejmě také dobré pracovní podmínky. Možná byste nestačil zírat, jak by se dnes měla většina obyvatel ČR bez odborů.
Jaromír Dušek
dr.Vaníčková
Dobrý den.V současné době se vlivem zvyšujících cen ropy a dalších důvodů zvyšuje i zájem investorů o železnice (zatím hlavně v USA a Kanadě).Myslíte si,že se tento zájem v blízké době objeví i u nás ? Co byste potenciálním investorům poradil ?
Železnice je jedinou alternativou ucpaných dálnic a silnic a velcí investoři to už dávno pochopili. Jak v Mladé Boleslavi, u Kolína či v Nošovicích si světové automobilky budují železniční logistiku jako výhodnější zásobovací a distribuční politiku.
Jaromír Dušek
Vodouch
Dobrý den, jak je možné že odbory "chudých" železničářů, kteří musí stávkovat za zvýšení svých mezd, mají takový majetek?
Možná jsem šikovný manažer, který narozdíl od ostatních správců společenského majetku s ním umí lépe zacházet a nemyslí na svou kapsu. Aby odbory mohly být nezávislé a silné, musí mít především ekonomickou nezávislost.
Jaromír Dušek
Rita Holoubková
Co všechno jste pro svoje železničáře za těch deset let od vítězství v roce 1997 vybojoval? Zarazila mě lhostejná reakce obyčejných železničářů na Vaše odstranění. Proč se za Vás nikdo z nich nepostavil?
Výčet úspěchů, kterých jsem na železnici dosáhl ve prospěch řadových železničářů by vyvolal vlnu závisti od čitatelů mimo železnici. Nemyslím si, že by se mě řadoví železničáři nezastali, ale doposud byli živeni dezinformacemi a pomluvami o mé osobě, za mými zády a bez mé možnosti se obhájit. Dokonce mi zablokovali i mobilní telefon, jehož číslo mají v ČR desetitisíce lidí, a to proto, abych na pomluvy na mou adresu nemohl reagovat. Věřím, že jejich přízeň získám zpět.
Jaromír Dušek
Václav V.
Proč jsou České dráhy stále ještě takový socialistický skanzen? Je to záměr vás, odborářů, nebo někoho jiného?
Nemáte pravdu, že ČD jsou skanzenem. Já sám jsem velmi nespokojen se stavem vagónů, lokomotiv, nádraží a zastávek, ale postoj státu k železnici za posledních 13 let je drasticky macešský. Stát ČD dluží za úhradu prokazatelné ztráty z provozování osobní dopravy od vzniku ČR téměř 30 miliard korun, za které mohly být nakoupeny moderní vagóny a zrekonstruovány a opraveny budovy, které jsou vizitkou ČD. Přesto se trend obnovy ČD v posledních letech významně zrychlil a srovnání s okolními postsocialistickými státy vyznívá u železnice jednoznačně pro ČR.
Jaromír Dušek
nitramt
1) Jak se divate nazory, ze natlakove akce za vetsi mzdy resp. proti propousteni jsou svym zpusobem ve statni firme, ktera preziva jen za cenu miliardovych dotaci a ve ktere vladne chronicka prezamestnaost, jaksi nepatricna a nemoralni? 2) Muze zeleznici prospet privatizace mistnich drah? 3) Muze se odborar ve svych nazorech mylit?
Vaše informace v otázce 1 nejsou přesné, o mzdy se bojuje různými způsoby v celém světě a někdy i nátlakovými akcemi. Tyto principy jsou zakotveny v Ústavě ČR. České dráhy žádné miliardové dotace nedostávají. Podle zákona mají dostávat úhradu prokazatelné ztráty z provozování osobní dopravy. Přezaměstnanost v ČD rozhodně neexistuje. Pro srovnání: V roce 1990 měly Československé státní dráhy zaměstnáno v ČR 168 000 lidí, dnes jich je 55 tisíc. A v řadě profesí už mají ČD podstav pracovníků. Kdyby bylo nastaveno financování osobní železniční dopravy na možnou tvorbu zisku, tak by o to byl nepochybně zájem. Zatím tomu tak však není. Každý se může mýlit, tedy i já.
Jaromír Dušek
petrof
pane Dušku, divím se, že ještě dnes se najde stádo hlupáků, kteří každý měsíc odevzdají část svého platu, aby lidé jako Vy měli spokojený život. Nemyslíte, že odbory se již historicky znemožnily a dnes je jejich úloha pochybná ??
Máte-li za hlupáky statisíce lidí v ČR, je to Váš názor. Určitě bych měl spokojenější život, kdybych nepracoval v odborech. Všechny ústavy EU považují odbory za nezastupitelné.
Jaromír Dušek
Marta
Pane Dušku, jela jsem nedavno vlakem po 20 letech, a větší špínu jsem neviděla.Z jakého důvodu vás odvolali? Nikde jsem to nečetla. Je to ohledně špatného zacházení s penězi. Čeho jste se vlastně dopustil, že vás po 13 letech odvolali?
Netvrdím, že práce všech manažerů v ČD, kteří zodpovídají za pořádek ve vlacích, je ta nejkvalitnější. Ale určitě je kultura cestujících na vyšší úrovni než před lety. Ani já nevím opravdový důvod mého odvolání, mohu se jen domnívat, že jsem příliš překážel nejen ambiciozním kolegům, popřípadě všem těm, kterým jsem v minulosti šlápl na kuří oko. V nejbližší době se česká veřejnost dozví více o charakteru mých bývalých kolegů. Jestliže je špatným hospodařením s penězi zdesateronásobení odborového majetku od mého příchodu do čela Odborového sdružení železničářů, tak si každý udělá svůj vlastní názor. Úspěch se nepromíjí.
Jaromír Dušek
Gosu
Budeme vám teď dotovat volnou jízdenku k cestám zdarma v ČR i po celé Evropě, stejně jako ostatním železničářům,jejim příbuzným a ž.důchodcům, když vám vzali auto?
Žádným železničářům ani důchodcům, a tedy ani mně, žádný občan nedotuje volnou jízdenku. Skutečnost je k mému smutku přesně opačná. České dráhy poskytují netržní cenu jízdného pro všechny občany ČR a státní rozpočet má rozdíl mezi tržní a prodejní cenou Českým drahám uhradit. Už 13 let tomu tak ale není a ČD na úkor snižování svého základního jmění sponzorují občany ČR při ježdění vlakem. Mimochodem - auto jsem řádně pro své soukromé účely hradil ye svých vlastních prostředků.
Jaromír Dušek
jindra
Dobrý den.Na základě Vašich dlouholetých zkušeností s odborovou prací, co byste doporučil odborovým organizacím (případně zájemcům o jejich založení) v jiných podnicích pro zvýšení atraktivity odborů pro řadové zaměstnance a tím i počtu organizovaných odborářů ?
Už naši pradědečci zjistili v rané kapitalistické společnosti, že bez sdružování se do spolků nedosáhnou samostatně vůbec nic. Příkladem pro dnešek může být i několik úspěšných akcí odborových organizací v ČR při obhajobě zájmů jejich členů nebo sdružování v jiných občanských sdruženích jako např. nájemníci, pacienti, lékaři a podobně.
Jaromír Dušek
Patrik S.
Dobrý den, pane Dušku, když tak čtu příspěvky v diskusním fóru na stránkách ČD, nemůžu si nevšimnout, jak často jsou cestující označováni slovem "substrát". Tím samozřejmě neříkám, že toto označení používáte i Vy, spíš by mě zajímalo, jestli náhodou nevíte, jak toto označení vzniklo. Díky za odpověď.
I v minulosti, když se tvořily před více než sto lety předpisy na drahách, se používaly archaické výrazy, s nimiž se já neztotožňuji. Výraz, který byl použit Vámi, se užíval především pro zboží a jeho rozlišení. U pojmenování cestujících jsem se s tím nesetkal.
Jaromír Dušek
Jara.
Dobrý den.Vy jste typický představitel parazitů tj.odborových předáků.Mydlíte se o majetek hlava nehlava.Na stavu ČD Vám vůbec nezáleží.
Myslím si, že jsem už v předchozích odpovědích přednesl, že je stále nutné zvyšovat kvalitu železniční dopravy. Zřejmě nesledujete dění okolo železnice, jinak byste tento názor nenapsal.
Jaromír Dušek
Čtenář HN
Mají zástupci zaměstnaců v dozorčích radách možnost něco reálně ovlivnit ? Bere se jejich názor na určitý problém ve většině případů vážně ?
Mohu doložit, že s mými kolegy jsme v Dozorčí radě ČD ovlivnili tolik rozhodnutí, že by vydaly na malou knihu. A hodnotově určitě přesáhly několika miliard korun.
Jaromír Dušek
Lucius Malfoy
jak se cítí parazit, který byl oddělen od svého nedobrovolného hostitele ? Budete teď poprvé v životě pracovat ?
Až se v životě nadřete tolik jako já, tak budete mluvit jinak. Nikdy mě nikdo neživil za flákání se.
Jaromír Dušek
Aleš
Dobrý den. Rád bych věděl, kolik má OSŽ skutečnš platících členů. Před léty jsem dobrovolně odcházel v Praze z místa výpravčího do soukroma a můsel jsem mít také podpis od odborů, jelikož jsem nebyl nikdy v žádné org. nebyl, automaticky jsem byl přiřazen k OSŽ!!! Tím jsem jí dal bohužel taky svůj hlas. Mezi zaměstnanci co na nich stojí dráha má OSŽ stějně nálepku ROH. Je to tak akorát pro uklízečky a pod. pom.personál.
Nikdo nikdy nemohl bez toho, že byste platil členské příspěvky a byl řádným členem kterékoli odborové organizace disponovat Vaším hlasem. Celé roky jste užíval všech výhod, které odboráři za své zdaněné peníze dosáhli. Zkuste si odpovědět, jak jste se na tom podílel Vy sám. Parazitoval jste.
Jaromír Dušek
saturnin
Jste bláhový optimista, s tou železniční přepravou. Většina firem ( hlavně automotiv )potřebuje dodávat zákazníkovi do 2-3 dnů, ne-li do 24 hod. Automobilky nebudou čekat, až jim to přiveze vláček kolejáček za 14 dní !!
Přesvěčte se ve vyjmenovaných automobilkách sám. Informace o rychlosti přepravy zboží po železnici máte z předminulého století.
Jaromír Dušek
Marcela
Pane Dušku, ráda bych se zeptala co bylo Vaší náplní práce. Dále by mě zajímalo KDO nese zodpovědnost, že je před hlavním nádražím a nádražím střed tak strašná špína, srazy feťáků, bezdomovců. KDO nese zodpovědnost za špínu ve vlacích(cestovala jsem po Evropě a nedá se to srovnat).Aby bylo jasno, nedávám vinu Vám, nemám ale přehled, tak nevím kdo za tyto věci má zodpovídat. Také by mě zajímalo, zda se v českých vlacích přestane kouřit jako už platí na německém území. Děkuji za odpověď.
Ve stručnosti se dá říct, že větší část mého pracovnmího času mi zabralo zajišťování finančních prostředků pro chod celého sdružení. Ostatní části se dají shrnout do obhajoby a vyjednávání pracovně-sociálních podmínek a odměňování našich členů. Nedostatečné finanční prostředky ze strany státu na úhradu ztráty z provozování osobní dopravy zapříčinily i masívní odchod pracovníků ze segmentu úklidu a údržby vlaků, nádraží a dalšího majetku ČD. Bohužel bylo v minulosti rozhodnuto zrušit železniční policii, která se zabývala právě a zejména totuto problematikou. Pro zvýšení kultury cestování jsou postupně uvolňovány stále větší finanční prostředky. Již dříve bylo oznámeno Českými drahami, že od 9. prosince bude ve všech vlacích ČD v České republice zakázáno kouření.
Jaromír Dušek