Od listopadu bude tým redaktorů a zprávařů iHNed.cz součástí redakce Hospodářských novin. Původně mělo k tolik potřebné přímé integraci dojít až na jaře, v době, kdy dojde k stěhování do nových zpravodajských  prostor. Události z léta ale přinesly potřebnější změny ještě rychleji, než se původně předpokládalo.

K poslednímu říjnu tedy končím i já, poslední šéfredaktor iHNed.cz, a s trochou zármutku předávám redakci i přepracovaný web Petru Šimůnkovi a Martinu Denemarkovi do Hospodářských novin. Změna vzhledu i chodu internetové redakce byla událost nelehká a náročná, ale věřím, že se dílo podařilo. Stejně tak věřím, že se podaří spojit odpovídajícím způsobem "papírové" i "internetové" redakce.

Bylo mi potěšením poznat chod Hospodářských novin a všechny ty, s kterými jsem se setkával na pravidelných denních poradách.

Díky a někdy, někde...

Daniel Dočekal
šéfredaktor iHNed.cz