Ve všech sedmi programech, jejichž prostřednictvím byly v ČR v letech 2004-2006 distribuovány prostředky ze SF, byla využita alokace roku 2005, a tudíž splněno pravidlo n+2 ukládající povinnost vyčerpat peníze do dvou let od přidělení. V programech SROP, OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a OP Infrastruktura již byla využita i značná část alokace roku 2006. Schopnost čerpat fondy EU se tak v ČR lepší.

(mmr)

Související