Společnost SSŽ dnes v obci Roudné v Jihočeském kraji slavnostně zahájila práce na novém mostu přes řeku Malši. Investorem stavby je Jihočeský kraj, který pro financování výstavby nového mostu využil dotací z Evropských fondů. Celkové investice do projektu činí 98 milionů korun.

Nový most přes Malši bude ležet na spojnici obcí Roudné a Vidov. "Dnes zahájené stavební práce by měly trvat přibližně 16 měsíců - do provozu by měl být most uveden v září roku 2009,“ uvedl Jaromír Pešek ze společnosti SSŽ, jenž je zhotovitelem stavby.

Typově půjde o obloukovou ocelovou konstrukci s předpjatou mostovkou. Součástí projektu je i výstavba pilotů a betonových opěr včetně opěrných zdí.

-jik-

Souhrnné informace o stavbě:

Zhotovitel : Sdružení SSŽ a SMP (podílově 80 / 20)
Cena celkem : 98,231 tis. Kč
Investor : Jihočeský kraj
Termín provádění : květen 2008 - září 2009