Je to trochu jako boj s větrnými mlýny a práce vskutku někdy sisyfovská.  Stejně jako má Česká televize a Český rozhlas projekt Černé sanitky, ve které vyvrací fámy běhající mezi lidmi, ČEZ se snaží vyvracet fámy neustále běhající mezi novináři, kteří je poté bohužel zprostředkovávají celé společnosti.

 

Naposledy se takto neslavně vytáhly Lidové noviny, resp. jejich magazín Pátek Lidových novin, když v článku „ČEZMAN“ publikoval bez ověření či jakékoliv možnosti vyjádření řadu fám a mýtů, které, jak se zdá, putují českou novinářskou obcí.

 

Doporučuji, čtěte až do konce, a udělejte si obrázek sami, ty nejkurióznější perličky se skrývají v samém závěru. 

 

LN: (Martin Roman) … druhému (synovi Václava Klause) věnoval 100 milionů korun na soukromé gymnázium.

 

Realita: Martin Roman věnoval gymnáziu PORG, o.p.s.,100 milionů korun určených na zřízení druhého gymnázia a základní školy a především stipendijní fond pro studenty z rodin s nižšími příjmy. Gymnázium je vlastněno neziskovou společností. Václav Klaus tam pracuje jako ředitel a učitel matematiky.

 

LN: (Martin Roman) jako šéf státní firmy získal na odměnách 650 milionů korun.

 

Realita: Martin Roman při nástupu do společnosti obdržel jako jeden z benefitů účast v motivačním programu, která mu umožnila zakoupit akcie za cenu, která byla v době před jeho nástupem. Motivační program ČEZ byl schválen Valnou hromadou ČEZ v roce 2001. Nikoho ze současných členů představenstva se v tu dobu netýkal. Informace o opčním programu byly zveřejněny při jeho schvalování v roce 2001, za éry Martina Romana naopak došlo v celé jeho řadě parametrů ke zpřísnění. Díky prudkému nárůstu ceny akcií za jeho působení, akcie, které může Martin Roman získat, podstatně zhodnotili, ale především vzrostla celá hodnota společnosti ČEZ.

 

Martin Roman dosud neprodal ani pětinu akcií, na které má nárok. Hodnota opce navíc zcela závisí na ceně akcií na burze, proměňuje se v čase směrem nahoru i dolů. Roste-li cena akcií ČEZ na burze, roste i hodnota akciových opcí a potenciální výnos, pokud by byly akcie prodány. Klesá-li cena akcií na burze, stejně klesá hodnota akciových opcí a klesá tedy i potenciální výnos. Do doby vykonání opce a prodeje akcií tedy nelze stanovit přesný výnos. Částka 650 miliónů korun, která se stále objevuje v médiích, je tak nesmyslná z obou výše uvedených důvodů.

 

LN: Janku i Škodu (Martin Roman) nakonec dokázal vyvést z nebezpečných vod, a tak v roce 2004 přišel do ČEZu už jako zkušený „generál“. Přešel tehdy z jednoho státem vlastněného gigantu do druhého.

 

Realita: Škoda Plzeň v době příchodu Martina Romana patřila dvěma velkým českým bankám, nikoli státu. ČEZ je první firmou částečně vlastněnou státem, ve které Martin Roman působí.

 

LN: Elektrárenský gigant si u nás užívá téměř monopolního postavení.

 

Realita: Podíl ČEZ na trhu s elektřinou pro koncové zákazníky v ČR činí v současnosti zhruba 45 %. To samo o sobě jasně ukazuje, že žádná energetická firma v ČR nemá monopolní postavení. Každý odběratel elektřiny si podle „energetického zákona“ může svobodně vybrat dodavatele elektřiny. V ČR existují desítky firem dodávajících elektřinu, převážně podnikům. Kromě ČEZ působí v ČR přinejmenším 2 energetické firmy, které jsou v celoevropském měřítku větší a silnější, než ČEZ. Jedná se o E.ON a RWE, která je většinovým vlastníkem PRE.

LN: Tak se stal ředitelem bulharských akvizic skupiny ČEZ Tomáš Hüner, jenž byl kandidátem na post ředitele ČEZu protlačovaným ODS.

 

Realita: V době, kdy se Tomáš Hüner stal ředitelem ČEZ Bulgaria (konec roku 2004), byla ODS v opozici a těžko mohla prosazovat „svého“ kandidáta do vedení jakéhokoli státního podniku.

 

LN: (Jiří Chvojka říká:) S Romanem jsem jednal několikrát ….. Když se ti dva potkali poprvé, Martin Roman prý svému hlasitému kritikovi nabídl místo v jednom týmu placeném ČEZem.

 

Realita: Jiří Chvojka (blízký spolupracovník dříve Vlastimila Tlustého a nyní Davida Ratha, předseda Komory PR agentur a sdružení SPONEL) se s Martinem Romanem a dalšími dvěma zástupci ČEZ sešel pouze jedinkrát dne 25. 6. 2008 na cca půlhodinové schůzce. Iniciátorem této schůzky byl sám pan Jiří Chvojka, který jménem SPONEL požádal o setkání se zástupci ČEZ. Martin Roman se s ním společně s dalšími odborníky ČEZ setkal, aby si vyslechl jeho názory na trh s elektřinou v ČR. Oproti hlasitě proklamovaným cílům sdružení SPONEL se především jednalo o podobě faktur a elektroměrech. Žádnou nabídku práce či ČEZem placené účasti v týmu mu ani Martin Roman, ani jiný zástupce ČEZ, protože pan Roman se dokonce celého průběhu schůzky ani neúčastnil, neudělal. Zástupci ČEZ vyjádřili vstřícnost vyslechnout i v budoucnu jeho připomínky týkající se oblasti podnikání ČEZ. Žádná další schůzka s panem Chvojkou již neproběhla.

 

LN: Před časem, kdy byl současný ruský prezident Dmitrij Medveděv premiérem, se chtěl při své návštěvě Česka neformálně sejít s Romanem coby šéfem nejvýznamnější energetické společnosti ve střední a východní Evropě. Roman ale schůzku odmítl se slovy, že žádné setkání nebylo oficiálně domluveno. Možná právě tato povýšenost způsobila, že na ruském trhu je zatím ČEZ ve své expanzi neúspěšný. Na několika projektech nebo tendrech už si tam vylámal zuby.

 

Realita: Ve skutečnosti Dmitrij Medveděv nikdy ve vysoké státnické funkci Česko nenavštívil a nemohl se tak zde chtít neformálně setkat s Martinem Romanem. Navíc Dmitrij Medveděv nikdy nebyl premiérem vlády Ruské federace, nýbrž jejím 1. místopředsedou. Faktem také je, že se ČEZ nikdy žádného tendru v Rusku neúčastnil, a tak si na několika z nich nemohl vylámat zuby :-)

 

 

Poznámka na závěr: Je pochopitelné, že na každou věc se dá nahlížet ze dvou stran, autorovi se ve článku LN podařilo koneckonců dát do negativního světla dokonce i dobrý školní prospěch Martina Romana :-), nicméně fakta jsou fakta, a proto je důležité je předkládat taková, jaká jsou.

 

Eva Nováková, tisková mluvčí Skupiny ČEZ