Na stránkách HN jsem si přečetl, že prezident Klaus prohlásil o Nobelově ceně udělené Paulu Krugmanovi:"Ukazuje to, že tato cena za ekonomii se již nedává za vědu. Je to první oceněný v této kategorii, který napsal více článků do novin než vědeckých textů a prací."

Klaus je určitě velmi chytrý pán a pro mnohé i dobrý prezident. Jeho výroky komentující zásluhy v ekonomii jsou ale bohužel až moc zavádějící. Nad jednou větou bych mávl rukou. Kdysi však zase podobně označil Nobelovu cenu sdílenou ekonomy Akerlofem, Spencem a Stiglitzem za nezaslouženou. Tenkrát to také znělo neuvěřitelně. Nechci, aby takto třeba i neúmyslně náš prezident dlouhodobě mátl širokou veřejnost. Krugmanovo domovské oddělení ekonomie znám, jeho osobně však ne. Je pravda, že se tam již objevuje velmi málo. Krugmanova dřívější práce je ale naprosto výjimečná.

Nobelova cena se už mnoho desítek let neuděluje za největší objev v příslušném roce. Laureát ji dostane za veliký přínos oboru, ten je zvláště v sociálních vědách obvykle možné hodnotit až s velikým odstupem. Krugman na svém nejcennějším výzkumu pracoval hlavně v osmdesátých letech. V posledních deseti letech se aktivnímu výzkumu již moc nevěnuje. Píše do novin a dělá poradce politikům.

Jsem si téměř jistý, že všichni z odborné ekonomické veřejnosti považují Krugmanův vědecký přínos za naprosto zásadní. Někteří by možná cenu ještě raději udělili někomu jinému, jiní by ji zase společně s Krugmanem za podobnou práci dali jednomu či dvěma dalším ekonomům. Ani žádný student by ale neřekl, že jeho práce není vědou. Napsal publikace, které mají mnoho tisíc citací, tolik dalších vědců navázalo na jeho nápady. Pro srovnání, například Švejnarovy články jsou citovány až dvěstěkrát, Klausovy pokud vím asi desetkrát. Deset citací je hodně, spousta vědců by na to byla ohromně pyšná. Předpokládám, že zcela oprávněně považuje Klaus svoji dřívější práci za dobrou vědu. Je ale jasné, co by si pak kdokoliv objektivní měl myslet o Krugmanovi, jakkoliv je těžké kvalitu výzkumu nějak jednoduše měřit.

Krugman pravděpodobně napsal více novinových článků než vědeckých. Novinový článek je možné dát dohromady za večer, zatímco na dobrém výzkumném projektu je obvykle potřeba pracovat několik měsíců. Mnoho laureátů Nobelovy ceny se přestalo výzkumu věnovat dříve, než jim bylo ocenění uděleno. Je v pořádku měnit profese. Krugman u ekonomie zůstal, jen se nyní místo vývoje teoretických modelů snaží ovlivňovat politiky, aby realizovali ty správné ekonomické přístupy, a voliče, aby podpořili ty, kterým Krugman věří. Proč ale přesvědčovat okolí o tom, že Krugman nebyl oceněn za vědu?

Filip Matějka
doktorand na Princeton University