Zákoník práce stanoví, že práce přesčas je prací konanou zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Stanovená pracovní doba nesmí překročit 40 hodin týdně. U zaměstnanců, kteří mají sjednanou kratší pracovní dobu platí, že prací přesčas je až práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. Práce, kterou zaměstnankyně vykonala nad rámec své kratší pracovní doby až do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, není prací přesčas, tou by byla až práce vykonaná nad rámec plné pracovní doby.