Když nepoctiví zákazníci využívají k osočování svého dodavatele média, má atakovaný několik možností. A) Omluvit se a z kauzy vycouvat, B) Distancovat se od svých zaměstnanců, kteří situaci způsobili, C) Opětovat mediální palbu a pokusit se veřejnosti dokázat, že se věci odehrály poněkud jinak. V případě nelegálních odběrů elektřiny jsme zvolili třetí možnost.

 

Když se odbor Netechnických ztrát společnosti ČEZ Měření před několika lety začal intenzivně věnovat odhalování neoprávněných odběrů elektřiny, což mu ukládá Energetický zákon, nikdo si asi ani ve snu nepředstavil, že jeho členové budou časem kriminalizováni a lživá tvrzení nepoctivých odběratelů najdou značný ohlas v médiích. Logicky jsme předpokládali, že činy v rozporu ze zákony budou vždy hodné obecného odsouzení. S odstupem času bohužel musíme přiznat, že jsme se mýlili. Namísto postupu proti neoprávněným odběratelům došlo k pravému opaku - Útvar pro odhalování organizovaného zločinu obvinil v listopadu dvaatřicet zaměstnanců společnosti ČEZ Měření z vydírání neoprávněných odběratelů elektřiny. Zároveň jsme byli svědky víceméně jednostranného podání ze strany médií, která bohužel z větší části dávala za pravdu nepoctivcům.

 

Paradox: nepoctivci hvězdami

Do konce loňského roku činil počet zjištěných neoprávněných odběrů 10 855 (viz. tabulka).

 

 

počet zjištěných NO

vyfakturováno v mil. Kč s DPH

zaplaceno v mil. Kč

6-12/2005

1 516

120,22

117,40

2006

3 266

133,94

126,98

2007

3 056

134,37

127,89

2008

3 017

108,27

102,49

celkem

10 855

496,80

474,76

 

Soudy u některých z neoprávněných odběratelů potvrdily, že krádež elektřiny považují za prokázanou. Někteří z těchto neoprávněných odběratelů současně dobrovolně přistoupili na dohodu se společností ČEZ Měření o náhradě škody. Následně se však ti samí lidé zapojili do mediální kampaně proti společnosti ČEZ Měření a přispěli k očerňování konkrétních zaměstnanců odboru Netechnických ztrát.

 

Web jako nutná obrana

Právě k takovým pochybným „mediálním hvězdám“ patří např. neoprávnění odběratelé J.V., K.B. a P.Š., které jsme se po zralé úvaze rozhodli pro změnu učinit mediálními hvězdami prostřednictvím speciálního webu věnovaného neoprávněným odběrům elektřiny. Pokud jim nečinilo problém užívat si svých několik vteřin slávy při honu na řadové zaměstnance ČEZ měření, jistě nyní nebudou mít námitky, když jim na oplátku poskytneme dostatek prostoru k dalšímu budování jejich mediálního obrazu.

Na internetových stránkách www.kradeze-elektriny.cz má nyní široká veřejnost možnost nahlédnout do každodenní práce zaměstnanců odboru Netechnických ztrát, kteří odhalují neoprávněné odběratele.

Web se podrobně věnuje zejména případům neoprávněných odběratelů J.V., K.B. a P.Š. Bod po bodu se tak divák může přesvědčit, jak probíhaly kontroly měřících přístrojů, jak nepoctivci dávali svolení ke vstupu do svých domů, jak jim bylo sděleno a odůvodněno odpojení od sítě a to nejdůležitější – jak se ke svým neoprávněným odběrům přiznávají. Vše je prokládáno citacemi z tvrzení těchto tří neoprávněných odběratelů, které v roli „obětí zvůle ČEZ“ pronesli v českých médiích.

 

Hájíme řadové zaměstnance

Jsme si plně vědomi, že zveřejnění filmových záznamů z odhalování neoprávněných odběratelů elektřiny může vyvolat různé reakce. Ubezpečujeme ale, že nám nejde o vyvolání samoúčelné show a nastartování laciné internetové senzace. Vždy jsme sice detailně monitorovali veškeré kroky při odhalování neoprávněných odběrů, ale případné zveřejnění videozáznamů a dalších materiálů bylo chápáno jako čistě teoretická pojistka. Nyní k ní bohužel dochází. Přestože množství videa i prezentovaných případů by mohlo být několikanásobně vyšší, zaměřujeme se pouze na ty neoprávněné odběratele elektřiny, kteří svými lživými tvrzeními aktivně vystupovali v médiích.

Znovu opakujeme, že mediální válka proti kontrolorům společnosti ČEZ dosáhla intenzity, která vytvořila na tyto jednotlivé zaměstnance neuvěřitelný tlak. Jde tedy v první řadě o obhajobu práce 32 našich pracovníků, kteří čelí obvinění ze zločinného spolčení. Nejde o vedení firmy, nejedná se o manažery – řeč je o řadových zaměstnancích. Zvýšenému tlaku jsou vystaveni nejen oni ale i jejich rodiny i příbuzní. Přitom jde o lidi, kteří pouze poctivě vykonávali svoji práci. Po pečlivém prostudování všech dostupných videozáznamů, neshledáváme v práci útvaru Netechnických ztrát nic, co by bylo v rozporu se zákonem. To je jednoznačný důvod pro to, abychom za našimi pracovníky v těžkých chvílích stáli a pevně věřili, že budou očištěni.

Dalším smutným aspektem celé kauzy, je fakt, že zdánlivá jednoznačnost rozdělující „dobro a zlo“ v kombinaci s atraktivitou tématu přitáhly i některé pochybné existence, které na obraně některých údajně nevinných klientů (ve skutečnosti soudně uznaných zlodějů elektřiny) částečně postavily svou politickou kampaň. Ale tak už to zkrátka v mediálních kauzách bývá.

 

Martin Schreier, manažer komunikace ČEZ

 

Obrázky umístěné v textu přibližují některé z praktik neoprávněných odběratelů elektřiny:

Odhalenou neměřenou odbočku v zemi

Spojený přívodní vodič s vývodem pomocí kolíčku

Detail poškozené cejchovní plomby na pravé straně elektroměru