Z dotazu nevyplývá, jak dlouho tazatelka pro zaměstnavatele pracovala, předpokládám nicméně, že tomu tak bylo po celý kalendářní rok 2008 a zaměstnavateli vznikla povinnost určit tazatelce dovolenou za rok 2008 v roce 2008 (§ 218 odst. 1 zákoníku práce – tento předpis dále jen jako „ZP“). Nestalo-li se tak, je zaměstnavatel povinen určit čerpání dovolené za rok 2008 nejpozději do konce následujícího kalendářního roku (§ 218 odst. 2 ZP). Pokud zaměstnavatel určil dovolenou tak, jak tazatelka popisuje, nelze jeho postupu nic vytknout – jednostranně určit dovolenou je jeho právem (§ 217 odst. 1 ZP) a při určení dovolené respektuje 14ti denní lhůtu (§ 217 odst. 1 věta poslední ZP).

Pro úplnost zbývá podotknout, že dřívější praxe spočívající v „proplácení“ dovolené namísto jejího čerpání není novým ZP podporována. Vychází se z toho, že dovolená jakožto doba odpočinku by měla být v zájmu regenerace zaměstnance řádně čerpána a nemělo by docházet k jejímu nevyčerpání a následnému proplácení.

Související