"V oblasti náboru nových spolupracovníků nevnímáme téměř žádné důsledky krize, a pokud ano, tak kupodivu spíše pozitivně. Motivovanost a loajalita našich zaměstnanců roste a fluktuace se mírně snižuje. Lidé si stále více váží jistoty a stability, kterou jim dm jako zaměstnavatel nabízí," prozrazuje Alena Střížová, prokuristka společnosti, zodpovědná za resort lidských zdrojů.

PILÍŘEM JE BEZPODMÍNEČNÁ ROVNOPRÁVNOST

Zároveň přiznává, že loni se ve větších městech občas museli vypořádat s problémem při získávání odborně zdatných a kvalitních zaměstnanců. Práce v maloobchodě totiž často bývá veřejností vnímána jako špatně ohodnocená. A dm právě s tímto předsudkem úspěšně bojuje. "Naše personální politika, zajímavé pracovní podmínky a přístup k našim spolupracovníkům je v České republice naprosto unikátní," tvrdí Alena Střížová. "Pilířem našeho jednoznačně stanoveného a průhledného mzdového systému je bezpodmínečná rovnoprávnost v přístupu ke všem zaměstnancům bez rozdílu. Výše mzdy je závislá pouze na vykonávané pozici. Specifickým znakem odměňování v dm je vysoká fixní složka mzdy, která je v dané lokalitě považována za atraktivní," dodává.

Společnost, která zaměstnává více než 1600 pracovníků, nabízí i řadu zaměstnaneckých výhod. "Vycházíme vstříc hlavně maminkám s malými dětmi a nabízíme jim práci na kratší pracovní úvazek s možností přizpůsobit svou pracovní dobu potřebám a zájmům rodiny. Mezi další benefity patří například prémie, podíly i mimořádné odměny v souladu s platným prémiovým řádem, týden dovolené nad rámec stanovený zákonem a podobně. Věříme, že díky vzájemné otevřenosti, přátelskému přístupu a důsledné rovnoprávnosti se nám podaří překonat všeobecně převládající negativní pohled na práci v maloobchodě," uzavírá.

peh

Zpracováno podle materiálů společnosti dm-drogerie markt