pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu
pořádá
odborné kurzy v oblasti marketingových komunikací a Public Relations


Certifikované komplexní kurzy v roce 2009:
I. Komunikační a marketingová strategie
II. Komunikační procesy a public relations v praxi
III. Strategie efektivní mediální komunikace
IV. Komunikační a mediální tréninky

Posluchači
Studium je určeno nejen pro pracovníkům marketingových, komunikačních a obchodních oddělení firem či reklamních a PR agentur. Kurzy jsou pro všechny, kteří si chtějí osvojit a prohloubit svoje znalosti a dovednosti v oblasti marketingových komunikací, reklamy a Public Relations.

Pořadatel
Český institut reklamní a marketingové komunikace založila Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace spolu s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Forma studia
Odborné přednášky, semináře a tréninky s důrazem na praktické ukázky a analýzy případových studií kombinované s korespondenční formou studia. Kurzy ČIRMK jsou jedinečné tím, že umožňují posluchačům setkání a možnost konzultací s nejuznávanějšími odborníky z oblasti reklamy, marketingových komunikací a PR. Kurzy probíhají vždy v pátek a v sobotu a jsou tak časově dostupné i pro pracovně vytížené posluchače.

Certifikace
Kurzy ČIRMK jsou jediným vzdělávacím projektem svého druhu pořádaným v rámci studijního programu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Studium je zakončeno závěrečnou písemnou a praktickou zkouškou. Velkou předností kurzů je možnost po úspěšném absolvování kurzu dálkově pokračovat dalšími 2 roky bakalářského studia na VŠMVV. To uvítají především lidé z praxe, kteří si mohou časově nenáročnou formou doplnit vysokoškolské vzdělání.

Termíny
Kurzy 2009 začínají 24. dubna. Přihlásit se můžete na www.cirmk.cz

Kurzy a lektoři
Kurzy jsou multidisciplinární a posluchači se setkávají s profesionály z různých oborů, včetně práva, psychologie a grafiky. Na ČIRMK přednáší více než padesát uznávaných odborníků, od světově uznávaných kreativců po přední české novináře.

Kurzy ČIRMK kladou velký důraz na praktickou využitelnost předávaných poznatků a dovedností. Kromě přednášek posluchači absolvují i praktická cvičení, rozbory případových studií a tréninky.


 
Přednášky, semináře a tréninky vedou nejuznávanější praktiční experti. Posluchači mají možnost s nimi konzultovat svoje konkrétní otázky. Lektoři přednášejí svoje vlastní texty. Přednášená látka je proto opravdu ze života, nikoliv z učebnic.


 
Unikátní součástí kurzů jsou i praktické tréninky. V televizním studiu si např. posluchači PR zkoušejí reagovat na dotazy novinářů.

Posluchači vykonávají nejrůznější profese. Kurz marketingových komunikací vystudoval v ČIRMK i Dominik Hašek.

Hodnocení posluchačů
Kurz vnímám jako velice přínosný, prohloubila jsem si své dosavadní znalosti. Mezi klady zařazuji např. rozbor případových studií z praxe nebo pestré spektrum řečníků z různých odvětví. V neposlední řadě bych ráda zmínila mediální trénink, kdy jsem se seznámila s prostředím profesionálního studia a usedla před kameru.

Tereza Bešťáková
Specialista marketingové komunikace
Global Payments Europe

Velkým přínosem kurzu jsou praktické zkušenosti přednášejících, kteří působí řadu let v oboru a prostřednictvím případových studií dokáží názorně vysvětlit problematiku spojenou s daným tématem. Za další přínos bych pak označil pestrost přednášek. Přednášky nejsou zaměřeny pouze do jedné oblasti, ale kurz poskytuje průřez přes několik oblastí, se kterými člověk nepřijde každý den do styku, ale v konečném důsledku vytváří komplexní a ucelený pohled do oblasti marketingu a marketingové komunikace. Komplexní pohled týkající se marketingu a marketingové komunikace hodnotím jako jeden z hlavních přínosů.

Ing. Kamil Vepřek
Specialista marketingové komunikace
Škoda Auto a.s.