Během doby, co zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou, se může opravdu stát, že její pracovní pozice zanikne či je obsazena jiným zaměstnancem. Zaměstnavatel má totiž povinnost původní pracovní pozici pro zaměstnankyni držet pouze po dobu mateřské dovolené, tedy po dobu zpravidla 28 týdnů. Neznamená to ale, že po vyčerpání rodičovské dovolené může zaměstnankyni prostě oznámit, že pro ni nemá místo a tím pracovní poměr skončí. Zaměstnavatel má totiž povinnost, pokud nastane situace, že původní pracovní místo zaniklo nebo je obsazeno někým jiným, nabídnout vám místo odpovídající pracovní smlouvě, popř. místo, které dpovídá vaší kvalifikaci či zkušenostem. Takové místo pak může zaměstnankyně odmítnout, čímž se stane z pohledu zaměstnavatele nadbytečnou a může jí být dána pro tento důvod výpověď. Pak ale samozřejmě platí, že zaměstnankyni vznikne nárok na odstupné.

Pokud vám zaměstnavatel sdělil, že vaše pracovní místo pro vás již nemá volné, ani vám nenabídl místo jiné, viz. výše, jde o jinou překážku na straně zaměstnavatele, a vám tak náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.