JUDr. Petr Mašek má mnoholeté zkušenosti v advokacii. Absolvoval několikaměsíční stáž v Londýně u právnické firmy Wilde Sapte. Jeho doménou je právo obchodních společností a obchodní vztahy. V kanceláři Mašek advokáti řídí oddělení systematizovaného vymáhání pohledávek, Business Centrum a oddělení obchodních společností.

Online rozhovor

On-line rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Anteenee
Dobrý den, chtěl bych odpověď na toto: Mám zkrácený parocovní úvazek a budu muset asi skončit v práci. Mám nárok na nějaké odstupné? Rád bych se Vás zeptal, jestli je možné ihned podnikat po skončení pracovního poměru a jak rychle můžu mít založenou společnost? Děkuji. Anteenee
Dobrý den, skutečnost, zda se jedná o zkrácený nebo plný pracovní úvazek, nemá na vznik nároku na odstupné vliv. Bude-li s Vámi rozvázán pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele ze zákonem stanovených důvodů, nebo dohodou z týchž důvodů, a to buď z tzv. organizačních důvodů nebo proto, že na základě lékařského posudku vydaného zařízením lékařské preventivní péče (nebo po jeho přezkoumání příslušným správním úřadem) nemůžete nadále konat dosavadnípráci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání (což však z Vašeho dotazu nevyplývá) máte nárok na odstupné v zákonem stanovené, případně kolektivní nebo individuální smlouvou sjednané výši. Podnikat poté můžete začít ihned po splnění zákonem stanovených podmínek a získání živnostenského oprávnění. Rychlost založení společnosti závisí jednak na typu společnosti (zda se jedná o a.s., s.r.o. či jinou společnost), rychlosti složení základního kapitálu a získání živnostenského oprávnění. Můžeme Vám rovněž nabídnout velmi rychlou cestu koupě již založené (tzv. ready made) společnosti.
Petr Mašek
PAM
Vážení, rád bych se vás zeptal, na pár věcí ohledně zkrácené pracovní doby. Zaměstnávám 25 lidí a přibližně polovině z nich budu muset zkrátit pracovní dobu. Jak mám toto udělat a jaká mám práva já a co mohou udělat zaměstnanci? Mohou se zaměstnanci bránit? Děkuji předem za odpověď.
Dobrý den, ke zkrácení pracovní doby je možné přistoupit dvěma způsoby. Prvním z nich je především "dobrovolné" zkrácení pracovních úvazků, které však předpokládá vzájemnou dohodu zaměstanvatele se zaměstnancem, tj. zaměstnanec musí se zkrácením pracovního úvazku (a tudíž i s odpovídajícím snížením mzdy) souhlasit. Ke zkrácení pracovního úvazku potom dojde písemným dodatkem ke stávající pracovní smlouvě, v němž bude předmětná změna sjednána. Při jedání se zaměstnanci v tomto smyslu doporučuji vysvětlit zjeména situaci a důvody, které Vás k takovému kroku vedou, s výhledem na opětovné prodloužení pracovního úvazku po oživení zájmu o vaše výrobky či služby. Pro případ, že zaměstnanci nebudou se zkrácením pracovního úvazku souhlasit a vy nemáte možnost jim přidělovat práci v rozsahu sjednané týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po Vámi poskytovaných službách, nebo např. i z důvodu přechodu na jiný výrobní program, jedná se o překážu na straně zaměstanvatele a tzv. "částečnou nezaměstnanost". V takovém případě je nutné uzavřít dohodu s odborovou organizací nebo, pokud u Vás odborová organizace nepůsobí, podat napříslušný úřad práce návrh na rozhodnutí o důvodech částečné nezaměstnanosti a rozhodnutí o poskytování náhrady mzdy v nižší částce po dobu, kdy změstnanci nevykonávají práci v rozsahu sjednané týdenní pracovní doby. Náhrada mzdy v takovém případě nesmí klesnout pod 60% průměrného výdělku zaměstnance.
Petr Mašek
V.Schikaneder
Pane doktore, s manželkou čekáme rodinu. Chtěl bych se Vás zeptat, jestli může manželka chodit do práce po dobu rodičovské dovolené na zkrácený úvazek. Někde jsem četl, že může pracovat maximálně 20 hodin v týdnu. Budeme moci se ženou nechávat dítě ve školce v době, když bude manželka v práci? Předem díky moc za odpověď. V.Schikaneder
Dobrý den, po dobu rodičovské dovolené (nikoliv však po dobu mateřské dovolené) může Vaše manželka pracovat do výše neomezeného výdělku, avšak při splnění zákonem stanovených povinností,tj. je nutné zajistit celodenní řádnou péči o dítě. Zákonem je omezena doba, po kterou může být dítě v jeslích nebo v mateřské škole či jiném obdobném zařízení. Dítě do tří let věku může být v uvedených zařízench nejvýše pět kalendářních dnů v měsíci. Dítě nad tři roky věku může tato zařízení navštěvovat nejvýše po dobu čtyř hodin denně nebo pět kalendářních dnů v měsíci.
Petr Mašek
Marie S.
Dobrý den, co je doménou vaší kanceláře? V jaké oblasti dosahujete největší úspěchy? Děkuji a přeji pěkný den
Dobrý den, děkuji za otázku. Vzhledem k tomu, že se právo stále komplikuje a je potřeba specializace, rozhodli jsme se pro tyto obory: vymáhání pohledávek se specializací na velké objemy stejnorodých pohledávek, dále máme oddělení nemovitostí (prodeje bytů, domů, nájemní smlouvy, bytová družstva, SVJ, developerské projekty, atd.), dále pak řešíme v oddělení společností právo společností (změny ve společnostech, zakládání společností – tzv. ready made společnosti a další) a výčet uzavírá oddělení pracovního práva.
Petr Mašek
J.Jirka
DObrý den, kolik má vaše kancelář zaměstnanců? Každý má svou specializaci, nebo všechno řešíte společně? Nemám moc jasno, kdy se na takovou kancelář, jako je vaše, obrátit - advokáti se mi spojují spíše s trestím řízením :-)...
Dobrý den, v naší AK pracuje 30 lidí, včetně administrativy. Rozdělujeme práci podle specializace, a pokud budete mít problém, který by např. zasahoval do oddělení nemovitostí a společností, určitě byste se potkal se dvěma specialisty nebo i více, to podle rozsahu věci. Vybírejte si podle oborů, ve kterých se advokátní kancelář cítí silná. Doporučil bych webové stránky a osobní jednání.
Petr Mašek
Nováková
Jaké poznatky jste si pro svou tuzemskou praxi odnesl ze stáže v Londýně? Liší se anglická a naše advokátní praxe? Pěkný den.
V Londýně jsem poznal úplně jiný svět. Pracoval jsem v advokátní kanceláři, která měla cca 400 právníků pod jednou střechou. Viděl jsem úplně něco nového: rychlost s jakou se řešily věci a rozmanitost problémů. Prošel jsem řadou oddělení vč. registrací plavidel. Co jsem si přinesl? Nejspíš vizi a poznání jiného prostředí, způsob řešení problémů klientů. Líbila se mi totiž klidná jednání v zasedacích místnostech.
Petr Mašek
koumes
Jaký je, prosím, rozdíl mezi advokátem a notářem? Nebo jeden člověk může být současně advokátem i notářem? Děkuji za vysvětlení.
Děkuji za dotaz. Jeden člověk nemůže být zároveň notářem a advokátem. Pro jednoduchost advokáti již nemohou sepisovat při založení společnosti společenskou smlouvu, nemají v agendě dědická řízení, nemají "kulatá razítka", nemohou ověřovat kopie listin, atd. Prací advokáta je především hájit zájmy klienta. Strany si objednávají služby advokátů, kteří je na základě jim svěřeného mandátu zastupují. Pokud někdy budete u jednání a druhá strana bude mít advokáta, pak vězte, že byste si měl rychle sjednat zastoupení taky.... Znám případy, kdy se protistrany obracely na advokáty druhé strany v domnění, že jim pomůže. To skutečně pro konflikt zájmů nelze.
Petr Mašek
Erika
Dobrý den, potřebovala bych právně ošetřit prodej bytu (smlouva, zápis do katastru atd.), pokud bych se obrátila na vaší AK, v jakých cenových sazbách se pohybují vaše služby?
Vážená paní,vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem v oboru práva nemovitostí jsme vypracovali pro klienty příznivý ceník smluv souvisejích s převodem nemovitostí tak, aby mohli dopředu kalkulovat své náklady. Rádi Vám jej pošleme na Váš email, pokud si budete přát. (Veřejné sdělení prostřednictvím tohoto rozhovoru není v souladu s advokátními předpisy.)
Petr Mašek
Zdeněk Uhlík
Dobrý den, může zaměstnavatel dle zákona sjednat v pracovní smlouvě smluvní pokutu? Slyšel jsem,že ne, přitom se domnívám, že se jedná o běžnou praxi...
Dobrý den, ano, při sjednání platné konkurenční doložky podle zákoníku práce.
Petr Mašek
Lukáš
Dobrý den, chtěl bych se zaptat, zda je možné dávat za nedodržení pracovní morálky pokuty. Slešel jsem, že to možné není, přitom se domnívám, že je to naprosto běžnou praxí. Děkuji
Dobrý den, nevím, jestli je takové jednání běžnou praxí, ale toto dovoleno není.
Petr Mašek
Zuzana Bohačíková
Dobrý den, ráda bych věděla, jaké kroky musím učinit, abych mohla u Vás koupit hotovou společnost - ready made. Jaké informace a podklady budete vyžadovat, případně kolik osobních návštěv je nutných k tomu, aby byla společnost moje. Jak dlouho bude trvat faktický převod společnosti na mou osobu. Děkuji Vám Zuzana Bohačíková
Dobrý den, děkuji za otázku. Obvykle potřebujeme znát základní informace: osobu/osoby společníků/akcionářů, statutární a jiné orgány (jednatelé-s.r.o, představenstvo a dozorčí rada-a.s.), předmět podnikání, sídlo, lze nabídnout i sídlo v business centru, ale i další informace, kterými si podnikatel namodeluje svoji společnost. Doklady jsme schopni buďto zajistit (rejstřík trestů od statutárního orgánu, resp. členů a členů dozorčí rady) a ostatní jsme schopni vytvořit a zajistíme notáře. Fakticky se dá převod ready made společnosti uskutečnit za jednu Vaši návštěvu a zbytek doděláme sami - návrh na zápis změn a valnou hromadu. V jednodušších případech se řeší věci ihned najednou. Předem uvítáme tyto informace osob, které budou činné ve společnosti: jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště. Toto potřebujeme pro zhotovení všech nutných podkladů. Naše zkušenosti se zápisy u obchodního rejstříku jsou pozitivní.
Petr Mašek