Viceprezidentka pro lidské zdroje Vodafonu Katarína Brončeková (35) do vedení nejmladšího českého GSM operátora přišla ze slovenského T-Mobilu. V oblasti lidských zdrojů působí na různýc postech už více než 11 let. Začínala v konzultační firmě Personnel Management Consulting, později ji získal slovenský Orange a také počítačová firma Dell. Postupně se zdokonalovala v problematice vzdělávání zaměstnanců a jejich dalšího rozvoje. Sama do svého vzdělání a rozvoje investovala dost času, absolvovala mnoho stáží, seminářů, a v roce 1997 fakultu Provozu a ekonomiky spojů na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině.

Online rozhovor

On-line rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Petr
Projevuje se nějak krize třeba na uchazečích o páci u vás?
V súčasnej dobe registrujeme o veľa vetší záujem o ponúkané pracovné miesta. Dostávame velké množstvo kvalitných životopisov, čo nám pomáha ušetriť náklady za služby personálnych agentúr a headhunterov.
KB
MartaK
Nemrzí vás, že nejste první? Kdo byl vlastně první?
Marta Na prvom mieste sa umiestnila firma Microsoft. Druhé miesto nás absolútne nemrzí, naopak sme zaň veľmi hrdí. Je to vynikajúce umiestnenie keď vezmeme do úvahy fakt, že sme sa súťaže zúčastnili po prvýkrát. Umiestnenie zároveň vnímame ako výzvu a motiváciu do budúcich rokov neustále sa zlepšovať v oblasti ľudských zdrojov.
KB
lumouro
Budete kvůli krizi propouštět nebo krátit benefity?
Dobrý deň. Pozerám sa na všetky otázky a veľa sa ich týka ekonomickej krízy. Preto si dovolím pod týmto príspevkom zahrnúť odpovede na vačšinu vašich otázok v tejto oblasti. Samozrejme aj v spoločnosti Vodafone sa pozeráme na dopady ekonomickej krízy a snažíme sa minimalizovať jej dopady na firemné plány a výsledky. V oblasti ľudských zdrojov podnikáme taktiež pritikrízové opatrenia. Náš prístup je však založený na hľadaní úspor v oblastiach, kde možeme byť celkovo ako spoločnosť ešte efektívnejší a nestratiť kapitál,ktorý máme v našich zamestnancoch. Uvedomujeme si totiž že kríza musí raz prejsť a z nej chceme vyjsť silní. Preto namiesto hromadného prepúšťania sme definovali niekoľko oblastí, kde nie sme efektívni a budeme sa pozerať na konsolidáciu. Revidovali sme benefitovú stratégiu s cieľom dať zamestnancom vačšiu hodnotu a zároveň ušetriť peniaze. Týmto sa nám podarilo dosiahnuť, že aj po realizácii je úroveň benefitov pre zamestnancov Vodafonu porovnateľná s ostatnými firmami podobného rozmeru na českom trhu. Spomeniem už len jeden príklad, ako máme v pláne ušetriť a to, že sa viac budeme zameriavať na riadenie výkonnosti zamestnancov a celkové zvyšovanie produktivity miesto prepúšťania.
KB
Alice
Mám takový soukromý dotaz: dozvěděla jsem se, že mě kolegyně pomlouvá u nadřízených i ostatních kolegů, přičemž nadřízení jí popřávají více sluchu než mně. Prý že neplním své úkoly a nepracuji, jak mám, což není pravda a lze to dokázat. Jak mám na situaci reagovat? Můžete mi, prosím, poradit? A co by mělo udělat naše vedení, když se taková situace objeví? Děkuji pěkně za odpověď.
Alice je to určite veľmi nepríjemná situácia. Moje doporučenie pre Vás v tejto oblasti je vyjasniť si situáciu otvorene so svojim nadriadeným a mať pripravené dokazy, že svoje úlohy plníte tak, ako máte. Zároveň doporučujem požiadať nadriadeného manažéra o pravidelné stretnutie s Vami, kde by ste mu reportovali o dosiahnutých výsledkoch v oblastiach, ktoré ste si definovali ako ciele.
KB
Jaruna
Jak se firma může stát nejlepším zaměstnavatelem? Kdo ji do soutěže přihlašuje a kdo vyhodnocuje, zda je nejlepší? Děkuji.
Jaruno, Do súťaže sa firmy nominujú sami, pretože si chcú zmerať svoje sily s inými spoločnosťami a zároveň, aby získali príklady dobrej praxe od iných firiem. O víťaznom poradí vlastne rozhodujú zamestnanci v prieskume spokojnosti a motivovanosti, ďalej najvyššie vedenie a v neposlednej rade podrobný audit personálnych politík firmy. Výsledné skóre určuje poradie v súťaži o najlepšieho zamestnávateľa.
KB
Dostálová
Co zaměstnanci ve Vodafonu tak chválí, že se firma dostala mezi nejlepší zaměstnavatele? Pěkný den.
Dobrý deň, Naši zamestnanci si veľmi zakladajú na neformálnej firemnej kultúre a tom, že nemáme prísne hierarchickú štruktúru, ale priateľské a otvorené prostredie. Tieto im umožňujú lepšie spolupracovať s kolegami na roznych úrovniach a veľmi rýchlo a otvorene riešiť problémy v oblastiach, za ktoré sú zodpovední.
KB
Josef J.
Dobrý den, vyplácení mezd v podobě holého základu, krácení benefitů, propouštění bez nahrazení propuštěného pracovníka a tudíž více práce pro ty, co zůstali...vše s odůvodněním, že je přeci krize. Takový zaměstnavatel by se asi sotva mohl stát nejlepším. Jak řeší krizové období Vodafon? Dotkla se ho vůbec krize?
Jozef, na otázku krízy som sa snažila zodpovedať v jednej z predošlých odpovedí.
KB
Kočí P.
Dobrý den, nabíráte v současné době pracovníky, nebo máte stop stav?
Dobrý den pan Kočí Naberanie nových pracovníkov sme nezastavili v oblastiach, ktoré sme si zadefinovali ako zdroj našich budúcich príjmov, napríklad ide o oblasť rozvoja služieb pre firemných zákazníkov. V ostatných oblastiach sa budeme sústreďovať na zvýšovanie efektivity a optimalizáciu a preto v týchto oblastiach budeme pokračovať v nahradzovaní pracovníkov, ktorí od nás prirodzene odídu.
KB
Marie S.
Vážená paní Brončeková, pracuji ve firmě, kde o vzdělávání a rozvoj zaměstnanců není vůbec žádný zájem, pokud se chci rozvíjet a vzdělávat, musím se prosadit sama, nejlépe za své peníze. Jak tato oblast práce s lidmi funguje ve Vodafonu? Přeju pěkný den
Vo Vodafone je starostlivosť o zamestnancov najdoležitejšou oblasťou. Preto ani v dobe kríze sme neredukovali prostriedky, ktoré vynakladáme na vzdelávanie a rozvoj našich zamestnancov, práve naopak. Poskytujeme zamestnancom školenia v oblasti odborných aj osobnostných dovedností, podporujeme ich účasť na konferenciách. Ešte viac sa zameriavame na oblasť manažérskeho vzdelávania a koučingu. Zároveň pokračujeme v programoch zameraných na rozvoj našich talentov. Na záver chcem poďakovať všetkým za otázky a zaželať príjemný zvyšok dňa.
KB