Během pobytových jazykových kurzů se lze naučit jazyk až třikrát rychleji než během klasických docházkových kurzů a zároveň strávit dovolenou na příjemném místě, ať již jde o pobyt v Čechách nebo v zahraničí. Určitou část dne student věnuje výuce cizího jazyka a zbývající čas pak může trávit podle svých představ. Kurzy bývají spojené s relaxací, sportem nebo poznáváním.

Pokročilejší studenti, tedy ti, kteří se již umí domluvit alespoň v nejběžnějších životních situacích, mohou vyrazit na zkušenou do zahraničí. "Zde se setkávají s cizím jazykem každodenně vždy a všude a jsou obklopeni cizí kulturou. Jazykové kurzy v zahraničí jsou nejefektivnějším a nejspolehlivějším způsobem, jak se naučit cizí jazyk, protože se s jazykem setkáváte i mimo školu a v reálných životních situacích,“ konstatuje Jana Kadlíková, metodička jazykové školy Skřivánek.

Při výběru pobytového jazykového kurzu je dobré se informovat především o tom, co cena kurzu zahrnuje. Standardně většinou obsahuje zajištění kurzu a ubytování v ceně vždy za jeden týden. Důležité je proto zjistit, kolik hodin výuky kurz má.

Lišit se může také druh ubytování. Zájemce by si měl prověřit, zda cena zahrnuje ubytování bez stravy, se snídaní, s polopenzí, či dokonce s plnou penzí. Při výběru kurzu by měl každý také počítat s finančními prostředky, které bude muset vynaložit na nákup učebních pomůcek a materiálů.

Student by si měl vyžádat i další informace, jako jsou údaje o škole, její tradici, zázemí, lektorském týmu, zda studijní program zahrnuje také nějaké mimoškolní, volnočasové aktivity.

Zahraniční pobytové jazykové kurzy jsou obvykle dva až čtyři týdny dlouhé, ale student může zůstat libovolný počet týdnů nebo dokonce měsíců. Cena je stanovena dle délky pobytu, destinace, typu ubytování, a také intenzity studia.

Jazykový pobyt v zahraničí představuje hned několik možností a příležitostí, jak se učit cizí jazyk. Student navštěvuje jazykovou školu a účastní se výukového programu. V hodinách je ve skupině se studenty z celého světa, což nabízí kromě setkávání se s jazykem a potlačování používání mateřského jazyka i další výhody, jako je poznávání jiné kultury a jiného prostředí - alespoň zprostředkovaně díky komunikaci s ostatními studenty. Po škole pak tráví volný čas vesměs mezi obyvateli dané země a jazyk tak procvičuje v praxi.