Novinkou na poli jazykového vzdělávání jsou například distanční jazykové kurzy přes Skype, pořádané jazykovou školou Skřivánek. Šlpůa nabízí kromě samostatných kurzů přes Skype i kombinované s klasickou výukou nebo jako alternativu za zrušenou hodinu například z důvodu nemoci, služební cesty a podobně.

Jak taková hodina probíhá?
Před zahájením Skype hodiny pošle lektor klientovi minimálně 24 hodin před výukou e-mailem cvičení, která si student na hodinu připraví. Student i lektor jsou pak ve stanovenou dobu oba u svého počítače v pohodlí domova, kanceláře nebo třeba v parku na lavičce. K úspěšnému spuštění hodiny je potřeba pouze počítač s připojením na internet, s nainstalovaným programem Skype a s funkčními sluchátky. K efektivním hodinám se doporučuje i webkamera a program k nahrávání Skype hovorů, aby se student mohl k lekci kdykoliv vrátit.
Hodina může být jak pouze konverzační, tak klasická, která zahrnuje všechny dovednosti. Během lekce si lektor i student vyměňují a posílají cvičení, procvičují výslovnost nebo zároveň pracují s vhodnými internetovými zdroji, k dispozici je i klasické chatování, které umožní práci s psaným textem přímo on-line. Vzhledem k možnostem Skype technologie je možné pořádat i kurzy skupinové, a to pro 2–3 studenty zároveň, pomocí takzvané Skype Conference funkce. V takovém případě lektor vede i klasická skupinová cvičení a diskusi mezi jednotlivými studenty.

„Skype výuka je úžasná flexibilní metoda pro ty, kteří nemohou nebo nechtějí docházet pravidelně na kurzy. Lze studovat v podstatě kdykoliv a kdekoliv, vše záleží na domluvě mezi lektorem a studentem. Lektor může procvičovat všechny dovednosti, zcela unikátní je nácvik poslechu a mluvení. Další výhodou takové výuky je fakt, že se lektoři mohou u jednoho kurzu střídat, a student tak má možnost vyzkoušet různé lektorské přístupy,“ shrnuje výhody Skype výuky metodička jazykové školy Skřivánek Jana Kadlíková.

V jazykové škole Skřivánek jsou k dispozici čeští lektoři i rodilí mluvčí, kteří vyučují pomocí technologie Skype, což má pro studenta nesporné výhody. „Pro úplné začátečníky sice není tato výuka vhodná, ale již takzvaní falešní začátečníci (úroveň A2) mohou metodu s úspěchem využít. Všem studentům, kteří mají problém s pravidelnou docházkou nebo mají mnoho pracovních povinností, tento typ efektivního studia vřele doporučuji,“ dodává Jana Kadlíková.

Pro koho jsou Skype kurzy vhodné?
Kromě již jmenovaných skupin studentů, kteří z pracovních nebo osobních důvodů nemohou docházet na výuku, jsou kurzy vhodné například i pro maminky na mateřské dovolené, osoby se sníženou mobilitou nebo obyvatele menších měst či vesnic, kteří mají do jazykové školy daleko. Výuka je zejména vhodná pro zaměstnance, kteří komunikují často telefonicky nebo prostřednictvím videokonferencí, případně pro pracovníky, kteří jsou často na služebních cestách mimo kancelář.

Co je Skype?
Skype je program pro komunikaci přes internet. Stejně jako ICQ, MSN apod. patří do skupiny tzv. instant messenger, které obvykle umožňují chatování mezi dvěma nebo více lidmi, jejich prostřednictvím lze posílat soubory nebo SMS a také telefonovat po internetu. Skype toto všechno ovládá na špičkové úrovni.