O své poznatky s hodnocením zaměstnanců neziskového sektoru se s vámi podělí bývalý manažer koncernu E.ON Roman Nenadl, který právě prožívá svůj Rok jinak v Diecézní Charitě České Budějovice..

V poslední době jsem se v Charitě nejvíce věnoval organizaci práce. Zjistil jsem, že nám moc nefunguje proces vypracování žádostí o dotace. Práce našeho ekonoma v této oblasti moc nevyhovovala. Ostatní pracovníci byli potom přetížení, protože jeho práci museli nahrazovat. I z tohoto důvodu jsme ve dvou žádostech o dotace neuspěli. Byli jsme tedy nuceni na tuto pozici vypsat nové výběrové řízení a věříme, že nové obsazení nám pomůže zvýšit kvalitu práce na požadovanou úroveň.

Druhou zásadní věcí bylo nastavení nového systému hodnocení a odměňování. Během třech workshopů jsme si v Charitě vyměnili názory na to, jak hodnocení funguje v ziskové a neziskové sféře. Asi tím nejdůležitějším  počinem je, že jsme si s každým pracovníkem písemně dohodli konkrétní cíle, které bude plnit a podle kterých bude hodnocen. Nastavení cílů ale nebylo nikterak jednoduché. Před Rokem jinak jsem pracoval v americké firmě, která pracovníky vnímá jako kapitál. Přemýšlí o tom, kolik pracovník firmu stojí a jestli vrátí výplatu v nějaké hodnotě a kolikrát. V komerčním sektoru firmy většinou chtějí, aby pracovník svou mzdu firmě vrátil pětkrát až šestkrát. V charitě to takto hodnotit nelze. Lze to srovnat se situací ve školství. Jak chcete hodnotit učitele? Podle známek studentů? To zřejmě těžko. Když budete motivovat pracovníka tvrdě –  podle toho kolik vyjedná splátkových kalendářů a kolik obslouží klientů, tak to jednoduše nemůže fungovat. Proto je práce v Charitě pro manažera těžší.

V neziskovém sektoru je nutné se více soustředit na motivaci lidí. Snažil jsem se pochopit, jak práci provádějí. Krok po kroku. Analyzoval jsem ji i z hlediska time managementu. Zjistil jsem přitom, že kolegové jsou v některých oblastech přetíženi a nyní se dané činnosti snažíme omezit.

 

Příští týden vám další vítězka Roku jinak Blanka Rejlková prozradí, jak se vyvíjí situace na trhu práce.