Akvizicí společnosti vznikl jeden z nejsilnějších hráčů na poli firemního jazykového vzdělávání. „Díky spojení s JŠ Ulrych očekáváme navýšení obratu z firemní výuky o více než jednu třetinu, celkovými tržbami bychom se v roce 2010 měli dostat nad hranici 60 milionů korun, v roce 2011 přes 65 milionů,“ upřesňuje finanční výhled Vítězslav Bican, výkonný ředitel Channel Crossings.

Do portfolia Channel Crossings se touto transakcí dostává také několik významných klientů, a společnost tak posílí pozici jedné z nejzkušenějších agentur v oblasti poskytování jazykové výuky pro firemní zákazníky i veřejnost. Mezi nové klienty patří například Československá obchodní banka, Philips, reklamní agentura Ogilvy nebo právnická kancelář Cameron McKenna – dlouholetý klient Channel Crossings v oblasti překladů a tlumočení.

V současné situaci na trhu jazykových služeb je akvizice účinným prostředkem, jak udržet vysokou kvalitu výuky a rozvinout procesy, které se osvědčily. Zároveň je to možnost, jak reagovat na současný hospodářský pokles a konsolidovat aktivity na jazykovém trhu. „Po odeznění recese bude společnost Channel Crossings připravena reagovat na nové rozvojové požadavky stávajících i nových firemních zákazníků,“ dodává Vítězslav Bican.

Více informací o jazykové agentuře Channel Crossings naleznete na www.chc.cz .