Stala se mi nedávno zvláštní věc. Při setkání ministrů vnitra v Haagu jsem obdržel SMS od svého náměstka Zdeňka Zajíčka, že už zítra nepřijde do práce. Moc jsem se tomu podivil. Za půl hodiny jsem dostal informaci o tom, že "můj" náměstek stojí po boku předsedy a místopředsedy ODS na tiskové konferenci a hovoří o mé nekompetentnosti a o tom, že chci zastavit projekt elektronizace státní správy. To jsem se podivil podruhé. Přitom jsem se z úst Mirka Topolánka doslechl o "dohodách", které byly učiněny při sestavování úřednické vlády. A pak jsem si přečetl co o těchto "dohodách" píše v Lidových novinách v sobotním rozhovoru. Pochopil jsem, že pan Topolánek zjevně spoléhá na krátkou paměť českého národa. Proto jsem se rozhodl napsat tento blog a paměť malinko oživit...


Mirek Topolánek uvádí v sobotním rozhovoru pro Lidové noviny, cituji: „A tak jsme tehdy s Paroubkem dohodli, že to bereme jako dohodu sui generis. Za prvé žádné personální změny, za druhé dokončení projektů, za třetí tam oba naši náměstci zůstanou a Pecina si může dovést náměstka svého“. Tolik tedy Topolánkovo tvrzení. Já konstatuji, že podobná dohoda neexistuje a nikdy neexistovala. Vím pouze o tom, že zde byl jednostranný požadavek Ivana Langera, který skutečně podobné podmínky před mým nástupem žádal. Něco takového jsem ale já již tenkrát zcela jednoznačně odmítl. Mirek Topolánek mi dal tenkrát za pravdu. Má slova jsou jednoznačně průkazná mnoha záznamy rozhovorů se mnou z té doby a mnoha články. Pro osvěžení paměti uvádím alespoň jeden svůj citát z 20.4.2009 (tedy PŘED mým jmenováním do vlády!!).


Úryvek z článku ze serveru Aktualně.cz, „Pecinovi se nelíbí myšlenka, že by noví zdědili náměstky po svých předchůdcích a nemohli je vyměnit, jak se o tom o víkendu zmínil právě odstupující ministr vnitra Ivan Langer."

 
„Já samozřejmě na úřad nepřicházím s tím, že chci dělat revoluci, ale říct všem náměstkům, že je ministr nemůže za žádné situace vyměnit, je také špatně. To můžeme rovnou zůstat ve Strakově akademii a ministerstva mohou řídit sami náměstci," zdůraznil Pecina
Proto si dovoluji veřejně tvrdit, že Mirek Topolánek a Ivan Langer prokazatelně lžou, když hovoří o dohodě o „nedotknutelnosti náměstků“.


To, že Mirek Topolánek lže, ale nic nemění na faktu, že jsem náměstka Zajíčka z funkce neodvolal, a ani jsem to neměl v úmyslu. Naopak konstatuji, že svou organizační změnou jsem mu chtěl dát dostatek prostoru k dokončení významných projektů ministerstva, které náměstek Zajíček řídil a které se chýlí ke svému konci. I po změně zůstává na úseku informatiky téměř 300 zaměstnanců, což stále ještě vysoce přesahuje počet lidí řízených běžně na resortech náměstky. Tato velikost úseku stále ještě převyšuje velikost menšího ministerstva. Je proto zcela zřejmé, že organizační změna na MV byla pouhou dodatečně vymyšlenou záminkou k odchodu náměstka Zajíčka. Jaké jsou pravé důvody, nevím. Jen doufám, že tímto důvodem není sílící kritika projektu datových schránek, který měl být původně spuštěn k 1.7.2009 a byl Ivanem Langerem posunut na 1.11.2009. Zbývá nám tedy necelý měsíc. Dost dlouhý čas na to, aby bylo možné případné problémy svést na nekompetentní kroky ministra Peciny. Dost na to, aby se mohl náměstek, za projekt zodpovědný od jeho počátku, vyvinit z případného neúspěchu. Doufám, že to tak není a udělám vše pro to, aby se nám všechny zahájené projekty podařilo dokončit ve stanovených termínech.


Dalším velmi závažným prohlášením Mirka Topolánka v jeho sobotním rozhovoru pro LN je následující tvrzení. Cituji: „Já si myslím, že Pecina je na ministerstvu především proto, aby švýcarské vyšetřování, ať už velké, nebo malé, bylo zastaveno. Velkým Švýcarskem myslím Appian, malým Švýcarskem Janouška... …mám celou řadu informací. Ne, ne, samozřejmě že do novin vám žádnou neřeknu. Domnívám se, že důvod, proč se líbí Pecina lidem kolem Hradu a lidem kolem MUS a lidem, jako je lobbista Velek, je ten, že tenhle člověk to nevyšetří“
Považuji tato prohlášení Mirka Topolánka za mimořádně znepokojivá a skandální a chci upozornit na následující fakta:

Upozorňuji pana Topolánka, že vyšetřování nevede ministr vnitra, ale orgány činné v trestním řízení. Trestní řízení je zcela pod kontrolou příslušného státního zástupce, který patří do resortu spravedlnosti a nikoliv vnitra. To, že má bývalý premiér představu, že ministr vnitra má něco „nevyšetřit“ považuji za velmi alarmující informaci o právním vědomí tohoto bývalého premiéra.
Pokud má pan Topolánek o těchto případech „celou řadu informací“, jak sám říká, je povinen informovat příslušného státního zástupce nebo policejní orgán a tyto informace jim předat. Pokud má informace a odmítá je sdělit, pak by naopak on mohl být příčinou, proč jím označované případy nejsou dosud objasněny.


Podle veřejně dostupných informací se „případ Appian“, o kterém se pan Topolánek zmiňuje, šetří již více než 10 let. Ptám se tedy pana Topolánka, proč nebyl případ objasněn v době jeho vlády, kdy oba rozhodující resorty, tedy vnitro i spravedlnost byly zcela v rukou jeho ministrů…
Ke konkrétnímu stavu prověřování obou případů nemohu podat žádné informace, neboť je nemám. Jediné co o obou kauzách vím, je, že jsou v rukou státního zastupitelství a švýcarské prokuratury. Ubezpečuji veřejnost, že nehodlám žádným způsobem zasahovat do těchto ani do jiných případů. Nikdy jsem to neudělal a ani neudělám.


Závěrem bych chtěl upozornit na to, že masivní útoky proti mé osobě přicházejí necelých 14 dnů poté, co jsem veřejně v pořadu OVM ohlásil jako hlavní prioritu ministerstva vnitra pro období do řádných voleb přípravu komplexního legislativního protikorupčního balíčku. Korupci a finanční kriminalitu považuji za velmi nebezpečnou nemoc naší současné společnosti. V této oblasti hodlám projevit stejnou dávku odhodlání, jako tomu bylo od mého nástupu na ministerstvo vnitra v boji proti extremismu v České republice.Martin Pecina

ministr vnitra ČR