Trvale krácený předčasný starobní důchod

Do předčasného starobního důchodu podle § 31 (ST) mohou lidé odejít až 3 roky před dosažením důchodového věku. Tento typ předčasného důchodu je využíván častěji. Nevýhodou takové penze je, že důchod už nikdy nebude přepočítán a zůstane trvale krácen. Ke krácení dochází za každých i započatých 90 kalendářních dní doby předčasnosti. Tzn. doby ode dne přiznání předčasného důchodu do dne dovršení důchodového věku. Procentní výměra důchodu se snižuje o 0,9 % výpočtového základu za každé takové 90denní období. Základní výměra je pro všechny druhy důchodů stejná a v roce 2009 činí 2 170 Kč měsíčně.

Příklad výpočtu předčasného starobního důchodu (ST) v roce 2009

Pojištěnec, který splní věkovou podmínku nároku na starobní důchod dne 1. 1. 2012, získal od 1. 1. 1969 do 31. 12. 2008 celkem 40 let pojištění. Jeho výpočtový základ byl 12 000 Kč. K 1. 1. 2009, tedy 3 roky před dosažením důchodového věku, odešel do předčasného starobního důchodu. Tyto 3 roky znamenají 12 celých a 1 započaté období 90 kalendářních dnů, tj. ztrátu 13 x 0,9 % = 11,7 %. Důchod se v tomto případě vypočítá následujícím způsobem:

- základní výměra, stejná pro všechny důchody = 2 170 Kč,
- procentní výměra = za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tj. 1,5 % x 40 x 12 000 Kč, tj. 7 200 Kč.

Výsledná částka se snižuje o 0,9 %, i za každých započatých 90 kalendářních dnů z doby před dosažením důchodového věku, tj. 1 404 Kč (0,9 % x 13 x 12 000 Kč). Původní částka 7 200 Kč se tedy snižuje o 1 404 Kč a procentní výměra starobního důchodu tak činí 5 796 Kč (7 200 Kč – 1 404 Kč). Celková výše předčasného starobního důchodu tedy bude 7 966 Kč (5 796 + 2 170 Kč).

Dočasně krácený předčasný starobní důchod

Nárok na dočasně krácený předčasný starobní důchod (SD) mají lidé, kteří pobírali alespoň 5 let nepřetržitě plný invalidní důchod, nárok na tento důchod jim zanikl nejpozději ke dni 31. 12. 2006 a ke dni odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku jim chybí nejvýše 5 let. Procentní výměra tohoto typu předčasného starobního důchodu (SD) je dočasně krácena o 1,3 % výpočtového základu za každých, i započatých 90 kalendářních dnů doby předčasnosti. Ode dne dosažení důchodového věku lze tento důchod přepočítat, tedy přiznat řádný starobní důchod.

Mohou si lidé k předčasnému důchodu přivydělat?

Starobní důchodce, který pobírá předčasný starobní důchod a ještě nedosáhl důchodového věku, si může přivydělávat k důchodu jen činností, která nezakládá účast na důchodovém pojištění. To je taková činnost, z níž se neplatí pojistné na sociální zabezpečení. Tuto podmínku splňuje prakticky jen činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce – výše příjmu získaného ze zaměstnání na základě této dohody není nijak omezena. Další možností je výkon zaměstnání v pracovním poměru, popř. na základě dohody o pracovní činnosti. Zde se však musí jednat o tzv. zaměstnání malého rozsahu (sjednaný příjem nedosáhne v kalendářním měsíci 2 000 Kč). Předčasný důchodce může mít jakkoliv vysoké příjmy i z pronájmu, například nemovitosti. Z pronájmu (nejsou-li zároveň v rámci pronájmu poskytovány služby na základě živnostenského oprávnění) se rovněž pojistné neplatí.

Předčasný starobní důchodce jako OSVČ

Pokud si předčasný starobní důchodce přivydělává jako OSVČ, je považován za tzv. OSVČ vedlejší, která má v pojistném na sociální zabezpečení určité úlevy. Nemusí platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (a náleží mu při podnikání i předčasný starobní důchod), pokud rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2009 nedosáhl 56 532 Kč.

Důležitou podmínkou je, že OSVČ vedlejší musí nejpozději do jednoho měsíce po podání daňového přiznání za uplynulý rok oznámit a zároveň doložit (doložení se nevyžaduje, pokud důchod přiznala ČSSZ) místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, že chce být považována za OSVČ vedlejší. Předčasný starobní důchodce, který si vydělává v rámci samostatné výdělečné činnosti, si musí pohlídat sám, aby jeho činnost nezaložila účast na důchodovém pojištění. V opačném případě ztrácí nárok na důchod od měsíce, ve kterém mu účast na pojištění vznikla.

Kde najít přehled důchodového věku?

Podmínky pro odchod do starobního důchodu upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. Od roku 1996 se věková hranice pro odchod do důchodu každoročně zvyšuje – přehled důchodového věku pro muže a ženy podle roku narození je na webu ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/starobni-duchody.htm .

Zdroj: ČSSZ

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist