Elektrikáři ČEZ doslova žijí událostí ve Strašicích, kde lidem hoří zásuvky – a to dokonce i v případě, že je dům odpojený od sítě. Neschopnost vysvětlit tuto záhadu se dotýká jejich „technické“ duše, po lidské stránce jim to vadí také.

Proč je krejete?

Poprvé jsem se s velkou podivností střetl v případu záblesků u Letkova. Nedaleko od této obce jsme vybudovali nové vedení, po nějaké době se jeho vodiče vlivem ne zcela odhadnutelného proudění začaly houpat. Při některých zákmitech docházelo k zábleskům. Je to známý jev,  působení některých vlivů nemůže ani sebelepší projektant  dopředu přesně odhadnout.

Dohromady o nic nejde, v dotčených místech se vedení rozepře či jinak zajistí a časem je klid. Kvůli Letkovu se ale ozvala média, vše jsem nastudoval a novináři vysvětlil. Ten se nakonec zeptal zprvu nepochopitelným šibalským tónem, zda to samé zopakuji i stěžovateli, který ho na problém upozornil.

Beze všeho, argumenty byly perfektní, problém už byl odstraněný. Sotva jsem se zmínil o záblescích ve vedení, ozvalo se ze sluchátka: „Proč je krejete, proč to berete na sebe, proč se všichni srabi nechají uplatit vládou?“

Nepamatuji si, co jsem řekl, ale dotyčný za tím viděl neuměle předstírané nepochopení. „Nelžete, vždyť vy dobře víte, že jsou to mimozemšťané, ale vidím, že se pravdy bojíte.“ Než jsem se nadechl, měl dost času vztekle zavěsit.

Ohnivá záhada

Další setkání jiného druhu je daleko mladší. Volala NOVA: „Ve Strašicích lidem hoří zásuvky.“ Začal jsem něco o tom, že to chce prověřit, že vada může být na jejich elektroinstalaci. „Ale ony hoří, i když je dům odpojený od sítě.“ Na to se dalo říci jen to, že vše ověřím, ale že sto ku jedné je to kachna.

Stejnými větami mne odbývali všichni kolegové, u kterých jsem hledal pomoc. Až jsem natrefil na toho, kdo v domě byl. „Je to pravda, chce to nějakého super znalce, s něčím takovým jsme se nikdy nesetkali.“

Následoval popis všech možných i nemožných prověrek naší sítě. Připomínalo to Svěrákův film Akumulátor. „Udělali jsme vám všechny testy, jste úplně zdravý, domů nemůžete, protože jsme vám už spálili šaty.“

Kolegové chtěli najít za každou cenu příčinu, bez ní nemohou mít jistotu, že nejde o dosud nikde neobjevenou závadu rozvodné sítě. Přivolaní badatelé svorně tvrdili, že se s ničím podobným dosud nesetkali. Nakonec zjistili, že za vším je s drtivou mírou pravděpodobnosti vysokofrekvenční záření šířící se odkudsi.

Poltergeist ve Strašicích

Lidé žijící v dotčené oblasti čelili hrůzám těžko představitelným. Čtyřicetkrát a více denně zhášeli plameny ze zásuvek odpojených od elektrické sítě, frekvence neznámého zdroje začala tříštit sklo v bytě. Rozbila terárko a v něm se našla želva, která vypadala s trochou pochopitelně zbujnělé fantazie jako za živa upečená v mikrovlnce. CD-ROM zavěšený u stropu začal po chvilce páchnout, prostě se vypaloval…

Ke cti novinářů slouží, že jejich telefonáty nezačínaly obvyklými obviněními ve stylu, co to tam těm lidem provádíte? Naopak chtěli slyšet, že podobná duchařina nebo Verneovka nebo útok mimozemšťanů je trik, happening, snaha získat svých pár minut slávy v televizi. I když už se ozvali tací, že jde o možný výskyt poltergeista. Což je podle záhadologů dosud nevysvětlený přírodní úkaz schopný zpalovat a ničit, podle spiritiualistů zjednodušeně zlý duch.

Nic z toho, je to pravda. Vysvětlení situace horečně hledáme. Elektrikáři ČEZ doslova žijí touto událostí, neschopnost vysvětlit tuto záhadu se dotýká jejich „technické“ duše, po lidské stránce jim to vadí také. Vědí, že zásuvky a světla musejí být bezpečné a najednou jim cosi ruší kruhy.

Proto se všichni těšíme na klíč k této hádance. Jasná odpověď vrátí klid do Strašic, vyvrátí ufologické fantasmagorie a vrátí klid poškozeným rodinám. Snad…

Martin Sobotka, mluvčí Skupiny ČEZ pro západní Čechy

 

6 důvodů proč věříme lidem ze strašidelného domu

Očití svědci:

Zahoření zásuvek viděli zaměstnanci firmy Zajíček Elektro, Rokycany, kteří hledali příčinu ve vnitřní elektroinstalaci. Na místě působili prvních čtrnáct dnů od výskytu problémů.

J.Z.: „V koupelně jsem viděl dvakrát, jak zničehonic při odpojené elektřině blafla zásuvka, mí kolegové M.H. a B.R. viděli dokonce hořet i vypínač, ten jsme si vzali jako raritu do firmy. Vnitřek fungoval, vnější plast byl ohořelý.“

Tentýž jev pozoroval i R.P. vedoucí oddělení v ČEZ Distribuce: „Vešel jsem do koupelny a najednou saze čmoud a plamen ze zásuvky. Do toho křičela paní, že hoří i v obýváku. Zhaslo to samo, ale vypadalo to hrozně.“

Výboje od vodovodních baterií zranili chlapce. I s nimi se technici setkali. Viděli je M.H. a B.R. z firmy Zajíček Elektro: „Je blbost, že by ti lidé nemluvili pravdu, že by si to vymýšleli. Už to, jak se střídali v hlídkách, jaký strach na nich byl znát.“

Praskající skla na žárovkách se začala vyskytovat až poté, když pátrání po příčině převzali odborníci Skupiny ČEZ. Vidělo ho hned několik svědků.

M.Z., technik sítí ČEZ Distribuční služby: „Byli jsme v domě, když byla vypnutá elektřina, najednou začaly praskat žárovky. Ale jak, baňky doslova odlétávaly.“

Totéž zahlédl i přivolaný specialista ČEZ Distribuční služby z Olomouce F.Ž. : „Bohužel jsem viděl jenom to sklo, zahoření ne. Prováděli jsme různá měření a vyloučili jsme, že by to bylo z naší sítě, naměřili jsme slabé záření v rozsahu, ve kterém pracuje naše technika. Je důležité, aby to změřil někdo, kdo na to má vybavení.“

Technické důvody:

Opět F.Ž.: „Zahoření nehořlavých plastů nenasimulujete zapalovačem, zkuste si to. Stejně tak je těžké předstírat popálení dítěte, taky jsem kdysi takový úraz měl, tak jsem se o to zajímal.“

(Všichni citovaní svědci jsou vyřčené věty ochotni zopakovat i při eventuálním výslechu Policii ČR)