Jak známo, globální teplota od začátku tisíciletí neroste, zatímco koncentrace CO2 v atmosféře dál stoupá (z 370 na 390 miliontin částic atmosféry neboli z 0,037% na 0,039%), jak ukazuje obrázek:

Počítačové modely Mezivládního panelu OSN pro zkoumání změn klimatu se opět mýlily.

Summit v Kodani

Blíží se summit státníků v Kodani, kde politici možná domluví nějaké další závazky snižování emisí CO2, možná jen budou chtít chudé země přinutit k zavádění solárních panelů výměnou za nějakou almužnu.

Česká republika na kodaňské konferenci nebude reprezentovaná jako suverénní stát, ve věci emisních limitů CO2 podléháme směrnicím Evropské unie.

Směrnice EU nám nařizují ve věci boje s klimatem tři okruhy opatření: 1) kvóty na obnovitelné zdroje elektřiny (Evropská unie přijala závazek, že ČR do roku 2010 má vyrábět 8% a směrnicí 28/2009 do roku 2020 dokonce 13% elektřiny z obnovitelných zdrojů), 2) kvóty na biopaliva (Evropská unie nám také nařídila směrnicí 30/2003 přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty v objemu 5,75 % do roku 2010) a 3) daně na uhlovodíková paliva (Evropská unie nařídila směrnicí 96/2003 zavést spotřební daně z uhlí, plynu a elektřiny).

Kolik nás to stojí

Ani jedna z těchto politik životnímu prostředí neprospívá. Solární elektrárny jsou třináctkrát dražší než výroba elektřiny v uhelných a jaderných elektrárnách, protože se musí spotřebovat strašně moc energie na zpracování křemíku. Biopalivové rostliny jsou přikrmovány dusíkem z uhlovodíkových plynů a na jejich sklizeň se projezdí víc nafty, než kolik ušetří. Daně z plynu a elektřiny jsou nesmyslné, jejich vybírání stojí více než je jejich výnos. Všechna tato opatření nám pouze tahají peníze z kapes.

Ve jménu boje s klimatem doplácíme na vyšších cenách elektřiny, vyšších cenách benzínu a dodatečných daních ročně cca 20 miliard korun. Nemluvě o vlivu na ceny potravin (když se na více plochách místo potravinářské pšenice pěstují solární panely a biopalivové komodity, roste cena potravinářských komodit).

Politika podpory obnovitelných zdrojů byla vyvolána panikou kolem globálního oteplování. Doufejme, že tuto paniku teď vystřídala mánie s prasečími chřipkami. Globální oteplování se ukázalo jako pouhý humbuk.

Doporučení

Doporučení pro Kodaňský summit: Žádné další závazky nepřijímat a chudé země k ničemu netlačit. Doporučení pro Evropskou unii: zrušit aspoň směrnici o kvótách na biopaliva (wishful thinking). Doporučení pro českou vládu a poslance, pokud jde o elektřinu z obnovitelných zdrojů: Přečtěte si výhradu v Přístupové smlouvě*. Cíle jsou stanoveny jako „indikativní“, což si překládám jako „nezávazné“ a neberte na směrnici ohled.  Doporučení pro čtenáře: podepsat petici www.stopzdrazovani.cz.

 

*) Citace ze Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii: „Při přihlížení k orientačním referenčním hodnotám...Česká republika poznamenává, že možnost dosažení uvedeného orientačního cíle vysoce závisí na klimatických faktorech, jež významně ovlivňují úroveň využití vodní, sluneční a větrné energie...V případě nedostatku přírodních zdrojů je dodatečné významné rozšiřování výstupu u velkých i malých vodních elektráren vyloučeno.“

 

Autor je předsedou Strany svobodných občanů