Energetika České republiky se nachází na startu významnější obnovy. Každé čtyři dekády dochází k zásadnější obměně technologií a ke generační výměně samotných energetiků. S modernizací starších a s dostavbou či výstavbou nových výrobních zdrojů v blízkých letech tak dojde k dramatickému nárůstu poptávky po zaměstnancích z technických profesí. Z pohledu snah o snižování nezaměstnanosti je to téma velmi pozitivní. Podaří se ale skokový nárůst zvládnout? A bude energetika dostatečně atraktivní, aby přitáhla potřebný počet studentů?

 

Jedná se o celosvětový trend - např. v USA do roku 2013 odejde do důchodu 26 % technického personálu v energetickém sektoru. V podmínkách České republiky by mohlo v následujících deseti letech chybět až 12 000 pracovníků z nejrůznějších oborů, potřebných v energetice.. A jak vypadá situace ve školství? Snižuje se počet nejen obecný počet absolventů, ale i počet studentů středoškolských i vysokoškolských technických oborů, své dělá i nepříznivý demografický vývoj. Podle průzkumů navíc studenti středních technických škol po absolvování hledají uplatnění v jiných oborech nebo si chtějí nástup do zaměstnání odložit a cestují za zkušenostmi do zahraničí.

 

Jak nastartovat zájem?

V současnosti se o tématu hodně mluví. Společnost ČEZ dne 15. 2. odstartovala informační kampaň o možnostech zaměstnání v energetice nazvanou „Kde jinde…“, začínající vědomostní webovou soutěží pro studenty a zřízením prostoru ke komunikaci na http://www.facebook.com/PracevCEZu 

 

Dalším příkladem veřejné diskuse je diskuse u kulatého stolu, u kterého se sešli ministryně školství, děkan fakulty strojní ČVUT, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a vedení ČEZ včetně generálního ředitele. Video z diskuse si můžete prohlédnout ZDE

http://www.cez.cz/cs/pro-media/multimedia/60.html

Řeč byla zejména o potřebě zatraktivnění studia, na pořadu dne je otevírání zcela nových studijních oborů. Jde o propagování a komunikaci vědy, některé vysoké školy otevírají dokonce možnosti studovat magisterské studium v oboru „sustainibility“ neboli udržitelného vývoje, který úzce souvisí s energetikou.

 

Zájem o absolventy technických oborů roste

Potřeba nových absolventů technických škol se výrazně zvyšuje. Možnosti pracovního uplatnění v energetickém sektoru v nejbližších letech porostou. Jelikož je zájem mladých lidí o technické obory je poměrně malý, významní zaměstnavatelé v oblasti energetiky začínají s předstihem cíleně  podněcovat zájem studentů o tento obor.

 

Je třeba zejména poukazovat na fakt, že energetika je stabilním a rostoucím odvětvím, které se  navíc chystá na další období  velkých inovací ( více na www.futuremotion.cz a www.facebook.com/fandime.elektromobilum). Je proto nejen velmi perspektivní z hlediska jistoty budoucího uplatnění, ale roste i jeho atraktivita s ohledem na zaváděné moderní technologie.

 

Propojení vzdělávání a průmyslu

Skupina ČEZ se již dlouhodobě zabývá motivací studentů ke studiu technických oborů a práci v energetice. Popularizuje technických obory, aby  zabezpečila dostatek technických odborníků pro pokrytí potřeb odvětví v budoucnosti.

 

Pro studenty technických oborů vysokých škol připravuje tzv. „Letní univerzitu“, čtrnáctidenní blok přednášek, besed a exkurzí pro studenty který se odehrává vždy v době odstávek jaderných reaktorů. Studenti tak mají možnost získat více informací o provozu jaderných elektráren a dostat se až téměř k reaktorům. Z řad těchto účastníků Skupina ČEZ často nabírá do svých provozů například operátory sekundárních okruhů.

 

Studentům středních škol, gymnázií a energetických oborů středních průmyslových škol jsou určeny tzv. „Jaderné maturity“, třídenní pásma exkurzí, přednášek a besed s cílem přiblížit studentům provoz obou jaderných elektráren a vzbudit v nich zájem o studium energetiky, respektive motivovat v pokračování ve studiu na technických vysokých školách.

Skupina ČEZ také buduje spolupráci se  středními a vysokými školami. Jde o to propagovat společně technické obory jako perspektivní a především pomoci školám uplatňovat své absolventy na trhu práce.. Smluvní spolupráci v ČR do dnešního dne navázala Skupina ČEZ celkem s 34 středními školami a gymnázii a 11 fakultami. Detaily na www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Martin Pavlíček
tiskový mluvčí / manažer komunikace střední Čechy