„Rakousko, Itálie a Irsko jsou pouze tři příklady zemí, ve kterých studenti přímo těží z výhod ECDL,“ říká Jiří Chábera, manažer ECDL pro ČR, a již více skepticky dodává, že u nás situace tak růžová není. „Do programu se zapojily některé progresivní školy s osvíceným vedením, které chtějí svým žákům a studentům nabídnout něco navíc,“ přibližuje stav v Česku Chábera. SPŠ Dopravní v Plzeňské ulici v Praze je jednou z nich. V březnu zde byla otevřena nová počítačová učebna, která zároveň funguje jako testovací středisko ECDL.

Spolupráce s jednotlivými školami je podle Chábery na velmi vysoké úrovni: „Je totiž vidět, že tam, kde chtějí studenty a žáky rozvíjet, tak se o to opravdu snaží.“ Trochu jiná situace je na národní úrovni, kde máme podle jeho slov ještě co dohánět. Dobrým příkladem pro nás může být Rakousko. Tam se do programu zapojilo 1200 škol a každý třetí student složil některý z ECDL certifikátů. Naproti tomu v ČR nabízí možnost získat „řidičák na počítač“ pouze cca 80 škol a počet studentů s certifikátem je menší, než by se očekávalo. Výhody ECDL certifikátu spočívají v jeho mezinárodní platnosti a naprosté objektivitě, nezávislosti a standardizaci prováděných testů. „Právě díky testům, které jsou stejné po celém světě, zaměstnavatelé v západní Evropě certifikát standardně uznávají a jeho držitelé získávají neocenitelnou výhodu na pracovním trhu,“ vysvětluje důvody pro pořízení řidičáku na počítač Jiří Chábera.

Koncept ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a efektivně využívat.

Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní a standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem – ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

Jednotný, standardizovaný a objektivní způsob testování základních počítačových znalostí uživatelů výpočetní techniky, který ECDL koncept představuje, se rychle stává standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v zámoří. Řada významných společností, jako například Henkel, Shell, Volvo, Siemens, IKEA, řada bank v Anglii, Irsku, Dánsku, Norsku a Švédsku či některé telekomunikační firmy, např. Nortel, integrovaly ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců. Také Česká republika se může pochlubit řadou ekonomicky uvažujících firem, organizací i institucí, které přijaly koncept ECDL jako jeden ze základních nástrojů v oblasti počítačového vzdělávání a personální politiky.

Více informací naleznete na www.ecdl.cz nebo na www.ecdl.org.