Snad o žádném technickém problému nebylo v minulých letech namluveno více bludů než o připravované rekonstrukci elektrárny Prunéřov. Korunu všemu však nasadil ex-předseda Strany zelených Martin Bursík v nedělním diskusním pořadu. Plameně se zde rozhořčil nad tím, že mocný ČEZ chce nemocným Severočechům ničit zdraví zastaralou technologií, kterou chce nasadit do tepelné elektrárny Prunéřov.

 

O co vlastně jde?

V celém sporu mezi ekologickými radikály a techniky z ČEZ jde o vypouštěný CO2. Oxid uhličitý je plyn bez barvy a zápachu, který lidé vydechují a rostliny přeměňují na živiny. Lokálně podporuje růst rostlin a na lidi nemá žádný negativní vliv, jinak bychom si z něj nedělali sodovku. Globálně se patrně podílí na změně klimatu, i když i o tom vědci stále diskutují. Rozhodně však nijak neohrožuje zdraví lidí v severních Čechách.

To ohrožují emise síry a dusíku. Právě kvůli nim chce ČEZ elektrárnu Prunéřov rekonstruovat. Od  počátku 90. let ČEZ sice tyto škodlivé emise snížil o 90% investicí více než 100 miliard korun jen v ústeckém kraji, ale stále je zde prostor pro zlepšení.

To však české ekologické radikály asi nezajímá. Starají se možná o blaho Mikronésie, ale hlavně o své volební výsledky.

 

Malá rekapitulace nezaškodí 

Pojďmě si zrekapitulovat kauzu Prunéřov. ČEZ v roce 2005 vyhlásil program obnovy a modernizace uhelných elektráren. Jejím cílem je vyrobit z méně uhlí více elektřiny a podstatně snížit objem vypouštěných emisí. V Ledvicích byla stará elektrárna zbořena a staví se nový nadkritický blok. V Tušimicích probíhá od roku 2007 rekonstrukce elektrárny a stejnou technologii ČEZ chce použít v Prunéřově. V lokalitě totiž není dost uhlí proto, aby i zde mohl být postaven úplně nový nadkritický blok.

V červnu 2008 ČEZ podal žádost o posouzení vlivu rekonstrukce na životní prostředí. Doložil všechny podklady požadované zákonem, proběhlo veřejné projednání a posudkář jmenovaný ministerstvem životního prostředí na základě dokumentace a připomínek všech účastníků dal doporučení vydat souhlasné stanovisko. V průběhu projednávání přišli dva účastníci – Greenpeace a Ekologický právní servis – s požadavkem vypracování varianty nadkritického bloku. ČEZ tuto variantu odmítl s tím, že tato varianta nepřichází v úvahu vzhledem k dostupnosti uhlí minimálně po dobu ekonomické návratnosti investice, a tudíž se jedná o ekonomicky nerealizovatelnou variantu.

Ministerstvo životního prostředí na základě lhůty stanovené zákonem mělo vydat souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko nejpozději do 4. ledna 2010. To se však nestalo a MŽP začalo rozhodnutí odkládat. Podle mého názoru již tehdy proto, že si Strana zelených vybrala Prunéřov za své volební téma. Ministr proto rozhodl, že zcela nad rámec procesu EIA zadá další studii poradenské společnosti DNV.

 

PROHLÉDNĚTE SI SPECIÁLNÍ STRÁNKY VĚNOVANÉ OBNOVĚ ELEKTRÁRNY PRUNÉŘOV II

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ NÁZORY: ČEZ BLOGUJE O PRUNÉŘOVU

OKOLNÍ OBCE VÍTAJÍ KOMPLEXNÍ OBNOVU PRUNÉŘOVA: PODÍVEJTE SE NA VIDEO

http://www.cez.cz/cs/pro-media/multimedia/41.html

 

Mediální překrucování faktů? Pro ekology žádný problém 

Minulý čtvrtek, několik hodin před představením zprávy, začali ekologičtí aktivisté obesílat média svým prohlášením, že DNV potvrdilo jejich požadavky. To však vůbec není pravda!

DNV potvrdila, že proces EIA proběhl v souladu se zákonem. Dokumentace EIA obsahuje pouze základní posouzení ostatních variant, což je konzistentní s tím co je možno vidět u mnoha odpovídajících průmyslových projektů v celé EU. Další pochybnost ministerstva spočívala v tom, zda projekt dosahuje všech požadavků na nejlépe dostupné technologie. Požadavky BREF a z něj plynoucí definice nejlepších dostupných technologií (BAT) je však jednoznačně pouze doporučující. Zpráva DNV přesto konstatuje, že 57 principů BAT bylo naplněno a 2 nebyly nenaplněny. Jeden týkající se doporučené účinnosti a druhý týkající se emisí CO. Tyto požadavky však vzhledem k místním podmínkám – množství a kvalitě uhlí naplnit nelze a pravidla EU to umožňují. Pro danou lokalitu byla tedy zvolena nejlepší dostupná technologie.

Ministerstvo argumentovalo, že nemůže posoudit, zda se nadkritický blok nevyplatí, protože investor nedodal ekonomické hodnocení. Ale zpráva DNV toto hodnocení, ačkoli to nebylo předmětem zadání, obsahuje. Pochybnosti by tedy měly být na straně ministerstva odstraněny. DNV srovnává nadkritické bloky ve výkonové řadě od 450 MW do 650 MW a zcela jednoznačně konstatuje, že dle dostupných údajů ekonomická návratnost jistě přesahuje  o 30 až 35 let v závislosti na velikosti bloků. Vzhledem k zásobám uhlí bude elektrárna provozována pouze 25 let.

 

Grátis volební téma pro jednu stranu 

Na základě studie DNV měl ministr Dusík okamžitě rozhodnout a vydat souhlas s rekonstrukcí elektrárny Prunéřov. Je pravděpodobné, že se dostal pod takový tlak Strany zelených, že místo postupu podle zákona raději rezignoval. Odešel tedy nikoli pod tlakem ČEZ či premiéra Fischera, ale pod tlakem ekologických aktivistů a zelených politiků.

A to je velmi negativní signál pro všechny investory. Ukazuje, že je možné, aby významný státní úřad z ryze politických motivů odmítal postupovat podle zákona. Uprostřed krize Česká republika ukázala, že není transparentním místem pro podnikání. Obávám se, že to nás může stát daleko více pracovních míst a ekonomických příležitostí než jen Prunéřov.

 

Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov